Changed by Jesus (Slovenian)

Download the Bible verses to your device:

Prvi dan: Izobčena

Evangelij po Janezu 4,1–6

1 Farizeji so izvedeli, da ima Jezus več učencev kot Janez in da jih krščuje, 2 čeprav Jezus sam ni krščeval ljudi, ampak so jih njegovi učenci. 3 Jezus je vedel, da so farizeji slišali zanj, zato je odšel iz Judeje in se vrnil v Galilejo. 4 Toda po poti je moral iti skozi deželo Samarijo.

5 V Samariji je Jezus prišel v mesto Sihár, ki se nahaja blizu polja, ki ga je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. 6 Na tistem kraju je bil Jakobov vodnjak. Jezus je bil utrujen od dolgega potovanja, zato se je usedel k vodnjaku. Bilo je okrog poldne.

Druga knjiga kraljev 17,24

»Asirski kralj pa je iz Babilona, iz Kute, Avája, Hamáta in Sefarvájima pripeljal ljudi ter jih naselil po samarijskih mestih namesto Izraelovih sinov. Zasedli so Samarijo in bivali v njenih mestih.«

Druga knjiga kraljev 17,33

»Častili so torej GOSPODA in služili svojim bogovom po običaju narodov, iz katerih so jih bili odpeljali.«

Evangelij po Janezu 4,7–9

7 Ko se je neka Samarijanka približala vodnjaku, da bi zajela vodo, jo je Jezus prosil: »Prosim, daj mi piti.« 8 (To se je zgodilo, medtem ko so šli Jezusovi učenci kupit hrano v mesto.)

9 Žena je rekla: »Presenečena sem, da me prosiš za vodo, ker si ti Jud in jaz Samarijanka.« (Judje niso v prijateljskih odnosih s Samarijani.)

Pismo Galačanom 3,28

28 V Kristusu ni razlike med Judom in Grkom, sužnjem in svobodnim, moškim in žensko. Vsi ste enaki v Kristusu Jezusu.

Drugi dan: Zgodba izobčenke

Jeremija 29,13

»Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem …«

Tretji dan: Živa voda

Evangelij po Janezu 4,10–15

10 Jezus je rekel: »Če bi le poznala brezplačni dar od Boga in kdo te tukaj prosi za vodo, bi ga ti prosila in on bi ti dal živo vodo.«

11 Žena ga je vprašala: »Gospod, kje pa boš dobil to živo vodo? Vodnjak je zelo globok in ti nimaš ničesar, s čimer bi jo zajel. 12 Ali si pomembnejši od Jakoba, našega očeta, ki nam je izkopal ta vodnjak ter pil iz njega on sam in njegovi sinovi ter črede?«

13 Jezus ji je odgovoril: »Vsak, kdor pije to vodo, bo ponovno žejen. 14 Kdor pa pije vodo, ki jo dajem jaz, ne bo nikoli žejen. Voda, ki jo dajem jaz, bo postala vrelec vode, ki bo izvirala v tem človeku in mu dala večno življenje.«

15 Žena ga je prosila: »Gospod, daj mi to vodo, da ne bom nikoli več žejna in da mi ne bo treba ponovno prihajati sem zajemat vodo.«

Jeremija 2,13 in 17,13

»Saj je moje ljudstvo storilo dvojno hudobijo: zapustili so mene, studenec žive vode, in si izkopali kapníce, razpokane kapníce, ki ne držijo vode.«

»Izraelovo upanje – GOSPOD! Vsi, ki te zapustijo, bodo osramočeni; v prah bodo zapisani, kateri odstopajo od tebe, ker so zapustili GOSPODA, studenec žive vode.«

Evangelij po Janezu 7,38–39

38 Če kdo veruje vame, bodo reke žive vode tekle iz njegovega srca, kot pravijo Pisma.« 39 Jezus je govoril o Svetem Duhu. Duh še ni bil dan, ker Jezus še ni bil povzdignjen v slavo. Kasneje bodo tisti, ki so verovali v Jezusa, dobili Duha.

Psalm 42,3

»Mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu. Kdaj bom prišel in se pojavil pred Božjim obličjem?«

Evangelij po Janezu 4,16–19

16 Jezus ji je naročil: »Pojdi po svojega moža in pridi nazaj.«

17 Žena mu je rekla: »Nimam moža.«

Jezus ji je odvrnil: »Prav si povedala, da nimaš moža. 18 V resnici si imela pet mož in moški, s katerim živiš zdaj, ni tvoj mož. Povedala si resnico.«

19 Žena je rekla: »Gospod, vidim, da si prerok.«

Evangelij po Janezu 4,20–25

20 Naši predniki so častili Boga na tej gori, toda vi pravite, da je Jeruzalem tisti kraj, kjer ga morajo ljudje častiti.«

21 Jezus je dejal: »Verjemi mi, žena. Prihaja čas, ko Očeta dejansko ne boste častili niti v Jeruzalemu niti na tej gori. 22 Vi Samarijani častite nekaj, česar ne razumete. Mi razumemo, kaj častimo, ker prihaja odrešitev od Judov. 23 Prihaja čas, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici, in ta čas je že tukaj. Vidiš, tudi Oče aktivno išče take ljudi, da ga bodo častili. 24 Bog je duh in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.«

25 Žena je rekla: »Vem, da prihaja Mesija.« (Mesija je tisti, ki mu je ime Kristus, Maziljenec.) »Ko pride Mesija, nam bo vse razložil.«

Evangelij po Mateju 11,4–5

4 Jezus jim je odgovoril z besedami: »Vrnite se k Janezu in mu povejte, kar ste slišali in videli: 5 slepi ponovno vidijo, tisti, ki niso mogli hoditi, ponovno hodijo, bolniki z neozdravljivimi in nalezljivimi kožnimi boleznimi so ozdravljeni. Gluhi ponovno slišijo, mrtvi ponovno živijo, ubogim se govori dobra novica.

Evangelij po Janezu 10,26–27

26 Toda vi ne verujete vame, ker niste moje ovce. 27 Moje ovce ubogajo moj glas; poznam jih in hodijo za menoj.

Četrti dan: Sprejeta

Drugo pismo Korinčanom 5,17

17 Če kdo pripada Kristusu, je nov človek. Stare stvari so izginile; vse je narejeno na novo!

Peti dan: Spremenjena

Janezov evangelij 4,27–38

27 Takrat pa so se iz mesta vrnili njegovi učenci in bili so presenečeni, da se pogovarja z ženo. A nihče ga ni vprašal: »Kaj hočeš?« ali »Zakaj se pogovarjaš z njo?«

28 Potem je žena pustila svoj vrč za vodo in odhitela v mesto. Ljudem je rekla:

Janezov evangelij 4,39–42

39 Mnogi Samarijani v tistem mestu so začeli verovati v Jezusa zaradi tega, kar je rekla žena: »Vedel je za vsa moja dejanja.« 40 Ko so Samarijani prispeli k Jezusu, so ga prosili, da bi ostal pri njih, zato je tam ostal še dva dneva. 41 In veliko več jih je začelo verovati zaradi stvari, ki jih je povedal.

42 Rekli so ženi: »Najprej smo verovali v Jezusa zaradi tvojih besed, zdaj pa verujemo, ker smo ga sami slišali. Vemo, da je ta človek resnično Odrešenik sveta.«

Pismo Hebrejcem 9,14

14 Veliko večjo moč pa ima Kristusova kri! Daroval se je po večnem Duhu kot popolna žrtev Bogu. Njegova kri bo očistila našo vest nekoristnih dejanj, da bomo lahko služili živemu Bogu.

Jeremija 9,22

»Tako govori GOSPOD: Modri naj se ne ponaša s svojo modrostjo, močni naj se ne ponaša s svojo močjo, bogati naj se ne ponaša s svojim bogastvom.«

Jeremija 9,23

»Kdor se marveč hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna mene, da sem jaz GOSPOD, ki delam dobro, prav in pravično na zemlji. To mi je namreč všeč, govori GOSPOD.«

Prvi dan: Izbrana z namenom

Evangelij po Luku 1,26–27

26 V šestem mesecu Elizabetine nosečnosti je Bog poslal angela Gabriela v Nazaret, mesto v Galileji, 27 k devici, ki je bila zaročena z Jožefom iz Davidove družine. Tej devici je bilo ime Marija.

Prvo pismo Korinčanom 1,27–29

27 Vendar je Bog izbral neumno po mišljenju sveta, da osramoti modro, in izbral je šibko po mišljenju sveta, da osramoti močno. 28 Izbral je to, kar se svetu zdi nepomembno in kar svet zaničuje in ima za ničvredno, da bi izničil to, kar ima svet za pomembno. 29 Bog je to storil, da se ne bi mogel v njegovi prisotnosti nihče hvaliti.

Evangelij po Luku 1,28–33

28 Angel je prišel k njej in ji dejal: »Pozdravljena! Gospod te je blagoslovil in je s tabo.«

29 Toda Marija se je zelo prestrašila angelovih besed in se je spraševala, kaj naj bi pomenil ta pozdrav.

30 Angel ji je dejal: »Naj te ne bo strah, Marija. Bog ti je izkazal svojo milost. 31 Poslušaj! Zanosila boš in rodila sina, ki mu boš dala ime Jezus. 32 Velik bo in klicali ga bodo Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol kralja Davida, njegovega prednika. 33 Za vedno bo vladal Jakobovemu ljudstvu in njegovo kraljestvo se ne bo nikoli končalo.«

Pismo Efežanom 1,4

4 To pomeni, da nas je v Kristusu izbral, preden je bil ustvarjen svet, da bi postali njegovo sveto ljudstvo – ljudstvo brez krivde pred njim.

Pismo Efežanom 2,4–5

4 Vendar je Božje usmiljenje veliko in Bog nas je silno vzljubil. 5 Čeprav smo bili duhovno mrtvi zaradi stvari, ki smo jih delali proti Bogu, nam je dal novo življenje s Kristusom. Odrešeni ste bili po Božji milosti.

Evangelij po Luku 1,34–38

35 Angel je rekel Mariji: »Nadte bo prišel Sveti Duh in moč Najvišjega te bo prekrila. Zaradi tega bo tudi dojenček Sveti in se bo imenoval Božji Sin. 36 Elizabeta, tvoja sorodnica, je prav tako noseča in bo rodila sina, čeprav je zelo stara. Vsi so mislili, da ne more imeti otrok, zdaj pa je noseča že šest mesecev. 37 Bog lahko naredi karkoli!«

38 Marija je dejala: »Gospodova služabnica sem. Naj se mi zgodi, kakor praviš!« Potem je angel odšel.

Evangelij po Luku 1,39–45

39 Marija se je odpravila od doma in hitro odšla v mesto v judejskih hribih. 30 Prišla je v Zaharijev dom in pozdravila Elizabeto. 41 Ko je Elizabeta zaslišala Marijo, se je še nerojeni otrok v njej premaknil in Elizabeto je napolnil Sveti Duh. 42 Glasno je vzkliknila: »Bog te je blagoslovil bolj kot katerokoli drugo ženo in blagoslovil je otroka, ki ga boš rodila. 43 Zakaj se je meni zgodila ta dobra stvar, da prihaja k meni mama mojega Gospoda? 44 Ko sem zaslišala tvoj glas, se je otrok v meni premaknil od veselja. 45 Blagoslovljena si, ker si verjela, da se bo to, kar ti je naznanil Gospod, resnično zgodilo.«

Evangelij po Luku 1,46–49

46 Potem je Marija rekla:

»Moja duša hvali Gospoda,

47 moj duh se razveseljuje v Bogu, mojem Odrešeniku,

48 ker je pokazal skrb za svojo ponižno služabnico.

Od zdaj naprej bodo vsi ljudje govorili, da sem blagoslovljena,

49 ker je Mogočni naredil velike stvari zame. Njegovo ime je sveto.

Drugi dan: Zakaj jaz?

Tretji dan: Izbrana za služenje

Evangelij po Luku 1,38

38 Marija je dejala: »Gospodova služabnica sem. Naj se mi zgodi, kakor praviš!« Potem je angel odšel.

Evangelij po Luku 2,1–7

1 V tistem času je cesar Avgust izdal odlok, da se morajo vsi ljudje v deželah pod rimsko vladavino popisati. 2 To je bil prvi popis, ki je potekal v času, ko je bil Kvirinij upravitelj Sirije. 3 Vsi so odšli v svoj rojstni kraj, da bi se popisali.

4 Zato je Jožef zapustil Nazaret, mesto v Galileji, in šel v mesto Betlehem v Judeji, ki je bilo znano kot Davidovo mesto. 5 Jožef se je popisal z Marijo, s katero je bil zaročen in ki je bila zdaj noseča. 6 Ko sta bila v Betlehemu, je napočil čas Marijinega poroda. 7 Rodila je svojega prvega sina. Ker v prenočišču ni bilo proste sobe, je povila otroka v kose blaga in ga položila v jasli.

Evangelij po Luku 2,8–20

8 Tisto noč je bilo v bližini nekaj pastirjev, ki so pasli ovce. 9 Nenadoma se je pred njimi pojavil Gospodov angel. Gospodovo veličastvo je sijalo okrog njih in zelo so se zbali. 10 Angel jim je dejal: »Naj vas ne bo strah! Prinašam vam dobro novico, ki bo v veliko veselje vsem ljudem. 11 Danes se je rodil vaš Odrešenik v Davidovem mestu. On je Kristus, Gospod. 12 Tako ga boste spoznali: Našli boste dojenčka, zavitega v kose blaga in položenega v jasli.«

13 Potem se je prvemu angelu pridružila zelo velika skupina angelov, ki so slavili Boga in govorili:

14 »Dajte slavo Bogu v nebesih, na zemlji pa naj vlada mir med ljudmi, ki so všeč Bogu.«

Ko so jih angeli zapustili in se vrnili v nebesa, so pastirji rekli: »Odpravimo se v Betlehem. Poglejmo, kaj se je zgodilo, kakor nam je povedal Gospod po angelih.«

16 Pastirji so se hitro odpravili in našli Marijo, Jožefa in dojenčka, ki je ležal v jaslih. 17 Ko so ga zagledali, so povedali, kaj so jim rekli angeli o tem otroku. 18 Vsi so strmeli nad tem, kar so izvedeli od pastirjev. 19 Marija pa je varovala te stvari v sebi kot zaklad in še naprej razmišljala o njih. 20 Potem so se pastirji vrnili k svojim ovcam. Hvalili in slavili so Boga za vse stvari, ki so jih videli in slišali. Bilo je ravno tako, kot jim je povedal angel.

Evangelij po Luku 2,21–24

21 Ko je bil dojenček star osem dni, je bil obrezan in dobil ime Jezus. To ime mu je dal Bog po angelu, preden je Marija zanosila.

22 Ko je napočil čas za Marijo in Jožefa, da naredita, kar je učil Mojzes o očiščevanju, sta odpeljala Jezusa v Jeruzalem, da ga predstavita Gospodu. 23 (V Gospodovi postavi piše: »Vsak prvorojenec mora biti posvečen Gospodu.«) 24 Marija in Jožef sta tudi šla darovat žrtev, tako kot pravi Gospodova postava: »Žrtvovati morate dve grlici ali dva mlada goloba.«

Tretjo Mojzesovo knjigo 12,6

»Ko se dopolnijo dnevi njenega očiščevanja, bodisi pri sinu ali pri hčeri, naj prinese duhovniku k vhodu v shodni šotor enoletno jagnje za žgalno in golobčka ali grlico za daritev za greh.«

Tretjo Mojzesovo knjigo 12,8

»Če pa ne zmore ovce, naj vzame dve grlici ali dva golobčka: enega za žgalno in drugega za daritev za greh; duhovnik naj zanjo opravi spravo in bo čista.«

Prvo Janezovo pismo 5,3-4

3 Ljubiti Boga pomeni izpolnjevati njegove zapovedi. Božje zapovedi pa niso pretežke za nas, 4 saj vsak, ki je Božji otrok, premaga svet. Zmaga, ki premaga svet, pa je naša vera.

Evangelij po Luku 2,41–52

41 Vsako leto so Jezusovi starši odšli v Jeruzalem na praznik pashe. 42 Ko je Jezus dopolnil dvanajst let, so šli na praznik kot običajno. 43 Ko so bili praznični dnevi končani, so se odpravili proti domu. Deček Jezus je še ostal v Jeruzalemu, toda njegovi starši tega niso vedeli. 44 Mislili so, da je Jezus z njimi v skupini, s katero so potovali, in na poti so bili že ves dan. Potem so ga začeli iskati med sorodniki in prijatelji. 45 Ko ga niso našli, so šli nazaj v Jeruzalem, da bi ga tam poiskali. 46 Po treh dneh so ga našli sedeti v templju z učitelji, ki jih je poslušal in jim zastavljal vprašanja. 47 Vsi, ko so ga slišali, so se čudili njegovemu razumevanju in odgovorom. 48 Ko so ga starši zagledali, so bili osupli. Njegova mama mu je rekla: »Sin, zakaj si nama to naredil? Midva z očetom sva bila zelo zaskrbljena zate in sva te iskala.«

49 Jezus jima je rekel: »Zakaj sta me iskala? Ali nista vedela, da moram biti v hiši mojega Očeta?« 50 Toda nista razumela pomena tega, kar je rekel.

51 Jezus je šel z njima v Nazaret in ju je ubogal. Toda njegova mama je obdržala v srcu vse, kar se je zgodilo. 52 Jezus je postal še modrejši in je rastel. Ljudje so ga imeli radi in bil je všeč Bogu.

Evangelij po Janezu 2,1–5

1 Čez dva dni je bila poročna gostija v mestu Kana v Galileji. Tam je bila Jezusova mama, 2 Jezus in njegovi učenci pa so bili prav tako povabljeni na poročno gostijo. 3 Ko jim je zmanjkalo vina, je Jezusova mama rekla Jezusu: »Zmanjkalo jim je vina.«

4 Jezus ji je odgovoril: »Draga žena, zakaj si prišla k meni? Moj čas še ni napočil.«

5 Njegova mama je rekla služabnikom: »Naredite, karkoli vam naroči.«

Evangelij po Janezu 2,6–11

6 Na tistem kraju je bilo šest velikih vrčev za vodo, ki so jih Judje uporabljali v svojem obredu umivanja. Vsak vrč je držal približno 90 do 130 litrov vode.

7 Jezus je naročil služabnikom: »Nalijte vodo v vrče do vrha.« Služabniki so jih napolnili.

8 Potem jim je naročil: »Zdaj pa je nekaj zajemite in jo odnesite k voditelju poročne gostije.«

Odnesli so mu jo. 9 Ko jo je pokusil, se je voda spremenila v vino. Ni vedel, od kod je prišlo vino, toda služabniki, ki so prinesli vodo, so vedeli. Voditelj poročne gostije je poklical ženina 10 in mu dejal: »Ljudje vedno najprej postrežejo najboljše vino. Kasneje, ko so gostje že nekaj časa pili, pa postrežejo cenejše vino. Ampak ti si hranil najboljše vino do zdaj.«

11 Tako je Jezus naredil svoj prvi čudež v galilejski Kani. Tam je pokazal svojo slavo in njegovi učenci so verovali vanj.

Četrti dan: Opustitev nadzora

Peti dan: Sprememba vloge

Evangelij po Luku 2,25–33

25 V Jeruzalemu je živel mož po imenu Simeon, ki je bil pravičen in pobožen človek. Čakal je na čas, ko bo Bog odvzel Izraelovo bolečino, in Sveti Duh je bil v njem. 26 Simeonu je Sveti Duh povedal, da ne bo umrl, dokler ne bo videl Kristusa [Mesija], ki ga je obljubil Gospod. 27 Duh je pripeljal Simeona v tempelj. Ko sta Marija in Jožef prinesla dojenčka Jezusa v tempelj, da bi naredila, kar zapoveduje postava, 28 je Simeon vzel dojenčka v naročje in se zahvalil Bogu:

29 »Zdaj, Gospod, lahko pustiš mene, svojega služabnika,

da umrem v miru, kot si rekel.

30 S svojimi očmi sem videl tvojo odrešitev,

31 ki si jo pripravil za vse ljudi.

32 Je luč, ki jo bodo videli tudi nejudovski narodi,

in čast za tvoj narod, Izraelce.«

33 Jezusova oče in mama sta strmela nad tem, kar je Simeon rekel o Jezusu.

Evangelij po Luku 2,34–35

34 Potem jih je Simeon blagoslovil in dejal Mariji: »Bog je izbral tega otroka, da bo povzročil padec in obuditev mnogih v Izraelu. On bo znamenje od Boga, ki ga mnogi ljudje ne bodo sprejeli, 35 tako da se bodo razkrile misli mnogih. In stvari, ki se bodo zgodile, bodo razžalostile tvojo dušo.«

Evangelij po Mateju 2,13–18

13 Ko so modri zapustili Betlehem, je Jožef v sanjah zagledal Gospodovega angela, ki mu je naročal: »Dvigni se ter odpelji otroka in njegovo mamo v Egipt, ker bo Herod začel iskati otroka, da bi ga usmrtil. Ostani v Egiptu, dokler ti ne rečem, da se vrni.«

14 Jožef se je dvignil ter odšel v Egipt z otrokom in njegovo mamo. 15 Tam je ostal, dokler Herod ni umrl. Tako se je uresničilo, kar je zapisal Gospodov prerok: »Svojega sina sem poklical iz Egipta.«

16 Herod je bil zelo jezen, ko je ugotovil, da modri niso izpolnili njegovega povelja. Zato je ukazal, naj usmrtijo vse dvoletne ali mlajše dečke v Betlehemu in okolici zaradi besed, ki jih je izvedel od modrih. 17 Tako se je uresničilo, kar je zapisal Božji prerok Jeremija:

18 ›V Rami so zaslišali

velik jok in stok.

Rahela je žalovala za svojimi otroki

in nihče je ni mogel potolažiti, ker so bili usmrčeni.‹ Jer 31,15

Evangelij po Marku 3,20–21

20 Potem je Jezus odšel v hišo, toda spet se je zbralo veliko ljudi. Bilo jih je toliko, da Jezus in njegovi učenci še jesti niso mogli. 21 Ko je to slišala njegova družina, so ga prišli iskat, ker so mislili, da ni pri sebi.

Evangelij po Marku 3,31–35

31 Potem so prispeli Jezusova mati in njegovi bratje. Ko so čakali zunaj, so poslali nekoga k Jezusu, da bi mu rekel, naj pride ven. 32 Veliko ljudi je sedelo okrog Jezusa in rekli so mu: »Zunaj čakajo nate tvoja mati in bratje.«

33 Jezus jih je vprašal: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« 34 Potem je pogledal ljudi, ki so sedeli v njegovi bližini, in dejal: »Tukaj so moja mati in moji bratje! 35 Moji pravi bratje in sestre in mati so tisti, ki delajo, kar želi Bog.«

Evangelij po Janezu 3,30

30 On mora postati vse pomembnejši, moja pomembnost pa se mora zmanjševati.«

Evangelij po Mateju 13,53–58

53 Ko je Jezus nehal učiti s prispodobami, je zapustil tisti kraj. 54 Odpravil se je domov in učil ljudi v domači shodnici. Strmeli so nad njegovim učenjem. Spraševali so se: »Od kod ima ta človek razumnost in moč, da izvaja čudeže? 55 Saj je samo tesarjev sin. Njegova mati je Marija, njegovi bratje pa so Jakob, Jožef, Simon in Juda. 56 In vse njegove sestre so pri nas. Od kod ima potem vse to?« 57 In ljudje so se razburjali zaradi njega.

Jezus pa jim je odvrnil: »Prerok je spoštovan povsod, razen v domačem kraju in v domači hiši.«

58 In ker niso verovali vanj, med njimi ni naredil veliko čudežev.

Janezov evangelij 19,25–27

25 Blizu križa pa so stale Jezusova mama, mamina sestra Marija, Klopájeva žena, in Marija Magdalena. 26 Ko je Jezus videl svojo mamo in v njeni bližini učenca, ki ga je ljubil, je rekel mami: »Draga žena, tukaj je tvoj sin.« 27 Nato je rekel še učencu: »Tukaj je tvoja mati.« Takrat jo je učenec vzel v svoj dom.

Apostolska dela 1,14

14 Vsi so v enem duhu molili z nekaterimi ženami, z Jezusovo mamo Marijo in njegovimi brati.

Prvi dan: Kriva

Evangelij po Janezu 8,1–5

1 Jezus je šel na Oljsko goro. 2 Toda zgodaj zjutraj se je vrnil v tempelj in vsi ljudje so prihajali k njemu. Usedel se je in jih učil. 3 Učitelji postave in farizeji so privedli ženo, ki so jo ujeli pri prešuštvovanju. Prisilili so jo, da je stala pred ljudmi. 4 Jezusu pa so dejali: »Učitelj, to ženo smo ujeli pri prešuštvovanju. 5 Mojzesova postava zapoveduje, da moramo kamnati do smrti vsako ženo, ki stori kaj takega. Kaj pa ti misliš, da bi morali storiti?«

Tretjo Mojzesovo knjigo 20,10

»Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in prešuštnica.«

Evangeliju po Mateju 5,27–28

27 »Gotovo poznate zapoved: Ne prešuštvuj!. 28 Jaz pa vam pravim: Kdorkoli gleda žensko in si želi imeti spolne odnose z njo, je v svojem srcu že naredil greh, kot da bi imel spolne odnose.

Evangelij po Janezu 8,11

11 Odgovorila mu je: »Nihče, gospod.«

Potem je Jezus rekel: »Tudi jaz te ne obsojam. Lahko greš, toda ne greši več.«

Evangelij po Janezu 8,6–9

6 To so ga spraševali, da bi rekel kaj takega, zaradi česar bi ga lahko obsodili.

Jezus se je pripognil in začel pisati po tleh s prstom. 7 Ko so ponovno spraševali Jezusa o tem, se je dvignil in dejal: »Vsak, ki nima greha, lahko vrže prvi kamen vanjo.« 8 Potem se je Jezus ponovno pripognil in pisal po tleh.

9 Tisti, ki so slišali Jezusa, so začeli drug za drugim odhajati, najprej starejši možje in potem drugi. Jezus je ostal tam sam z ženo, ki je stala pred njim.

Tretjo Mojzesovo knjigo 20,10

»Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in prešuštnica.«

Pismo Rimljanom 3,23–24

23 Vsi so grešili in niso dovolj dobri za Božjo slavo, 24 tako da vsi potrebujejo opravičenje pred Bogom po njegovi milosti, ki je brezplačen dar. Osvobojeni morajo biti greha po Jezusu Kristusu.

Jakobovo pismo 2,10

10 Tisti, ki izpolnjuje celotno Božjo postavo, a mu ne uspe izpolnjevati ene same zapovedi, krši vse zapovedi postave.

Drugi dan: Neljubljena

Tretji dan: Spremenjena zaradi milosti

Evangelij po Janezu 8,1–11

1 Jezus je šel na Oljsko goro. 2 Toda zgodaj zjutraj se je vrnil v tempelj in vsi ljudje so prihajali k njemu. Usedel se je in jih učil. 3 Učitelji postave in farizeji so privedli ženo, ki so jo ujeli pri prešuštvovanju. Prisilili so jo, da je stala pred ljudmi. 4 Jezusu pa so dejali: »Učitelj, to ženo smo ujeli pri prešuštvovanju. 5 Mojzesova postava zapoveduje, da moramo kamnati do smrti vsako ženo, ki stori kaj takega. Kaj pa ti misliš, da bi morali storiti?« 6 To so ga spraševali, da bi rekel kaj takega, zaradi česar bi ga lahko obsodili.

Jezus se je pripognil in začel pisati po tleh s prstom. 7 Ko so ponovno spraševali Jezusa o tem, se je dvignil in dejal: »Vsak, ki nima greha, lahko vrže prvi kamen vanjo.« 8 Potem se je Jezus ponovno pripognil in pisal po tleh.

9 Tisti, ki so slišali Jezusa, so začeli drug za drugim odhajati, najprej starejši možje in potem drugi. Jezus je ostal tam sam z ženo, ki je stala pred njim. 10 Jezus je ponovno vstal in jo vprašal: »Žena, kje so vsi? Ali te ni nihče obsodil?«

11 Odgovorila mu je: »Nihče, gospod.«

Potem je Jezus rekel: »Tudi jaz te ne obsojam. Lahko greš, toda ne greši več.«

Peto Mojzesovo knjigo 17,7

»Pri usmrtitvi naj se najprej vzdigne proti njemu roka prič in potem roka vsega ljudstva. Tako odpravi zlo iz svoje srede!«

Evangelij po Janezu 3,17

17 Bog ni poslal svojega Sina na svet, da bi obsodil ljudi, ampak da bi jih po njem rešil.

Pismo Rimljanom 5,8

8 Bog pa nam razodeva svojo veliko ljubezen do nas tako, da je Kristus dal svoje življenje za nas, ko smo bili še polni grehov.

Evangelij po Janezu 8,11

11 Odgovorila mu je: »Nihče, gospod.«

Potem je Jezus rekel: »Tudi jaz te ne obsojam. Lahko greš, toda ne greši več.«

Kaj pravi Pismo Rimljanom 8,1

1 Tako zdaj tisti, ki so v Kristusu Jezusu, niso obsojeni

Pismo Rimljanom 8,2

2 Po Kristusu Jezusu nas je postava Duha, ki prinaša življenje, osvobodila postave, ki prinaša greh in smrt.

Četrti dan: Osvobojena

Peti dan: Opustitev greha

Evangelij po Janezu 8,9–11

9 Tisti, ki so slišali Jezusa, so začeli drug za drugim odhajati, najprej starejši možje in potem drugi. Jezus je ostal tam sam z ženo, ki je stala pred njim. 10 Jezus je ponovno vstal in jo vprašal: »Žena, kje so vsi? Ali te ni nihče obsodil?«

11 Odgovorila mu je: »Nihče, gospod.«

Potem je Jezus rekel: »Tudi jaz te ne obsojam. Lahko greš, toda ne greši več.«

Prvega Janezovega pisma 3,9

9 Tisti, ki so Božji otroci, ne grešijo več, ker v njih ostaja novo življenje od Boga. Ne morejo več grešiti, ker so postali Božji otroci.

Pismo Titu 2,11–14

11 Tako naj bi živeli, ker je prišla Božja milost, ki lahko odreši vsakogar. 12 Uči nas, naj ne živimo proti Bogu in naj ne delamo hudobnih stvari, ki jih želi ta svet. Namesto tega nas ta milost uči, naj živimo modro in pravično in služimo Bogu. 13 Tako naj bi živeli, ko čakamo na naše veliko upanje in prihod slave našega vélikega Boga in Odrešenika Jezusa Kristusa. 14 Daroval se je za nas, da bi plačal ceno za našo osvoboditev od vsega hudega in da bi nas naredil čiste ljudi, ki pripadajo samo njemu – ljudi, ki želijo vedno delati dobra dela.

Pismo Rimljanom 6,18

18 Osvobojeni ste bili greha, tako da ste zdaj sužnji pravičnosti.

Pismo Rimljanom 8,9

9 Vendar pa vam ne vlada vaš grešni jaz. Vam vlada Duh, če ta Božji Duh res živi v vas. Toda človek, ki nima Kristusovega Duha, ne pripada Kristusu.

Prvi dan: Izbira

Evangelij po Luku 10,38–39

38 Med potovanjem se je Jezus z učenci ustavil v neki vasi. Žena po imenu Marta je povabila Jezusa v svoj dom. 39 Marta je imela sestro Marijo, ki je sedela pri Jezusovih nogah in ga poslušala, ko je učil.

Evangelij po Luku 10,40–42

40 Toda Marta je bila zaposlena z vsem delom, ki ga je bilo treba opraviti. Prišla je noter in rekla: »Gospod, ali ti je vseeno, da me je sestra pustila, naj sama opravim vse delo? Naroči ji, naj mi priskoči na pomoč.«

41 Toda Gospod ji je rekel: »Marta, Marta, zaskrbljena in razburjena si zaradi mnogo stvari. 42 Toda samo ena stvar je pomembna. Marija si je izbrala boljšo stvar, ki ji ne bo nikoli odvzeta.«

Izaija 29,13

»In Gospod je rekel: Ker mi to ljudstvo prihaja naproti le s svojimi usti in me časti le s svojimi ustnicami, njegovo srce pa je daleč od mene in mu je moj strah le priučena človeška zapoved …«

Drugi dan: Pri Jezusovih nogah

Tretji dan: Jezusova ljubezen

Evangelij po Janezu 11,1–16

1 Mož po imenu Lazar je bil bolan. Živel je v kraju Betanija, kjer sta živeli Marija in njena sestra Marta. 2 Marija je bila žena, ki je kasneje izlila dišavo na Gospoda in obrisala njegove noge s svojimi lasmi. Marijin brat je bil Lazar, mož, ki je bil zdaj bolan. 3 Zato sta Marija in Marta poslali nekoga, da bi povedal Jezusu: »Gospod, tisti, ki ga ljubiš, je bolan.«

4 Ko je Jezus to izvedel, je dejal: »Ta bolezen se ne bo končala s smrtjo. Je za Božjo slavo, da prinese slavo Božjemu Sinu.« 5 Jezus je imel rad Marto, njeno sestro in Lazarja. 6 Toda ko je izvedel, da je Lazar bolan, se je še dva dneva zadrževal tam, kjer je bil. 7 Potem je Jezus dejal učencem: »Vrnimo se v Judejo.«

8 Učenci pa so rekli: »Učitelj, nekateri ljudje tam so te pred kratkim skušali kamnati do smrti. Zdaj pa se želiš vrniti tja?«

9 Jezus je odvrnil: »Ali ni v vsakem dnevu dvanajst ur? Če kdo hodi pri dnevni svetlobi, se ne bo spotaknil, ker lahko vidi zaradi svetlobe tega sveta. 10 A če kdo hodi ponoči, se spotakne, ker ni svetlobe, ki bi mu pomagala videti.

11 Potem ko je Jezus to rekel, je dodal: »Naš prijatelj Lazar je zaspal, jaz pa grem tja, da ga prebudim.«

12 Učenci so dejali: »Gospod, če je samo zaspal, bo vse v redu z njim.«

13 Jezus je s temi besedami hotel povedati, da je Lazar umrl, toda učenci so mislili, da po njegovem mnenju Lazar res samo spi. 14 Zato jim je Jezus pojasnil: »Lazar je mrtev.« 15 In vesel sem zaradi vas, da nisem bil takrat tam, da boste verovali. Zdaj pa se odpravimo k njemu.«

16 Potem je Tomaž (tisti, ki so mu rekli Dvojček) rekel drugim učencem: »Odpravimo se tudi mi, da bomo lahko umrli z njim.«

Evangelij po Janezu 11,17–27

17 Ko je Jezus prispel, je izvedel, da je Lazar že mrtev in da leži v grobu že štiri dni. 18 Betanija je bila od Jeruzalema oddaljena približno tri kilometre. 19 Veliko Judov je prišlo tja tolažit Marto in Marijo zaradi njunega brata.

20 Ko je Marta izvedela, da prihaja Jezus, ga je šla pričakat, Marija pa je ostala doma. 21 Marta je pričakala Jezusa z besedami: »Gospod, če bi bil ti tukaj, bi bil moj brat še vedno živ. 22 Toda vem, da bo tudi zdaj Bog uslišal tvojo prošnjo, kakršnakoli že bo.«

23 Jezus je dejal: »Tvoj brat bo vstal in ponovno živel.«

24 Marta je odgovorila: »Vem, da bo vstal in ponovno živel ob vstajenju zadnji dan.«

25 Jezus je dejal: »Jaz sem vstajenje in življenje. Tisti, ki verujejo vame, bodo imeli življenje, tudi če umrejo. 26 In vsak, ki živi in veruje vame, ne bo nikoli umrl. Marta, ali verjameš to?«

27 Marta je odvrnila: »Ja, Gospod, verjamem, da si ti Kristus, Božji Sin, tisti, ki prihaja na svet.«

Evangelij po Janezu 11,28–37

28 Potem ko je Marta to izrekla, se je vrnila in na samem govorila s sestro Marijo. Marta ji je rekla: »Učitelj je prišel in sprašuje po tebi.« 29 Ko je Marija to zaslišala, se je hitro dvignila in šla k Jezusu. 30 Jezus še ni stopil v vas, ampak je bil še vedno tam, kjer ga je srečala Marta. 31 Judje so bili z Marijo v hiši in so jo tolažili. Ko so jo videli, da je vstala in hitro odšla, so šli za njo, ker so predvidevali, da bo šla na grob jokat.

32 Marija pa je šla tja, kjer se je zadrževal Jezus. Ko ga je zagledala, je padla k njegovim nogam z besedami: »Gospod, če bi bil ti tukaj, bi moj brat še živel.«

33 Ko je Jezus videl Marijo in Jude, ki so prišli z njo, jokati, se ga je to dotaknilo in globoko se je užalostil. 34 Vprašal je: »Kam ste ga pokopali?«

»Pridi in poglej, Gospod,« so dejali.

35 Jezus se je razjokal.

36 Tako so Judje rekli: »Poglejte, kako ga je ljubil.«

37 Nekateri so rekli: »Če je Jezus dal vid slepemu, zakaj ni mogel preprečiti Lazarjeve smrti?«

Drugo pismo Korinčanom 1,3

3 Slava Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Bog je Oče, ki je poln usmiljenja in vse tolažbe.

Evangelij po Janezu 11,38–44

38 Jezus je bil spet zelo vznemirjen in stopil je h grobu. To je bila votlina in njen vhod je zakrival velik kamen. 39 Jezus je naročil: »Odmaknite kamen.«

Marta, sestra mrtvega Lazarja, je dejala: »Gospod, že štiri dni je minilo, odkar je umrl. Močno bo smrdel.«

40 Potem ji je Jezus dejal: »Ali ti nisem povedal, da boš uzrla Božjo slavo, če boš verjela?«

41 Tako so odmaknili kamen od vhoda. Potem se je Jezus ozrl v nebo z besedami: »Oče, zahvaljujem se ti, da si slišal mojo prošnjo in jo izpolnil. 42 Vem, da vedno slišiš moje prošnje in jih izpolniš, toda to sem povedal zaradi ljudi, ki so okrog mene. Želim, da verjamejo, da si ti tisti, ki me je poslal.« 43 Po teh besedah je Jezus glasno zavpil: »Lazar, pridi iz groba!« 44 Umrli Lazar je prišel ven. Roke in noge je imel zavite v kose platna, prav tako pa je imel kos platna na obrazu.

Jezus jim je naročil: »Odstranite mu blago in naj odide.«

Četrti dan: Božji način

Peti dan: Razkošna ljubezen

Evangelij po Janezu 12,1–3

1 Šest dni pred praznikom pashe je šel Jezus v Betanijo, kjer je živel Lazar. (Lazar je mož, ki ga je Jezus obudil od mrtvih.) 2 Tam so imeli večerjo za Jezusa. Marta je stregla hrano in Lazar je bil eden izmed ljudi, ki so jedli z Jezusom. 3 Marija je prinesla vrček zelo drage oljne dišave, narejen iz čiste narde. Izlila je dišavo na Jezusove noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Sladek vonj dišave je preplavil vso hišo.

Evangelij po Mateju 26,6–7

6 Jezus se je nahajal v Betaniji v hiši Simona, ki je imel neozdravljivo in nalezljivo kožno bolezen. 7 Ko je bil Jezus tam, je k njemu prišla neka žena. Nosila je posodico iz alabastra, v kateri je bilo zelo dragoceno dišavno olje. Izlila ga je na Jezusovo glavo.

Evangelij po Marku 14,3

3 Jezus je bil v Betaniji v hiši Simona, ki je imel neozdravljivo in nalezljivo kožno bolezen. Medtem ko je Jezus tam jedel, se mu je približala žena z alabastrno posodico, napolnjeno z zelo drago dišavo, narejeno iz čiste narde. Odprla je posodico in izlila dišavo na Jezusovo glavo.

Evangelij po Janezu 12,4–6

4 Juda Iškarijot, eden od Jezusovih učencev, ki je kasneje Jezusa izdal, je bil tudi tam. Rekel je: 5 »Ta dišava je bila vredna tristo kovancev. Zakaj je nismo prodali in dali denarja revnim?« 6 Vendar Judu ni bilo resnično mar za revne; to je rekel, ker je bil tat. On je bil tisti, ki je hranil skrinjico z denarjem in pogosto je kradel iz nje.

Evangelij po Mateju 26,8

8 Učenci so ob tem začeli godrnjati. Vprašali so: »Zakaj zapravlja to dišavo?

Evangelij po Marku 14,4

4 Nekateri, ki so bili tam, so se začeli razburjati in so govorili drug drugemu: »Zakaj zapravljati to dišavo?

Evangelij po Janezu 12,7–8

7 Jezus je odgovoril: »Ne delaj ji težav. Prav je bilo, da je prihranila to dišavo za danes, za dan, ko se bom pripravil na pogreb. 8 Reveži bodo vedno med vami, toda jaz ne bom vedno.«

Evangelij po Mateju 26,10–13

10 Jezus je vedel, kaj se je zgodilo, in jih je oštel: »Zakaj vznemirjate ženo? Naredila mi je nekaj odličnega. 11 Revne imate vendar ves čas med seboj, mene pa ne. 12 Ko je žena izlila olje na moje telo, ga je pripravila za pogreb. 13 Povem vam resnico: Kjerkoli po svetu bodo govorili dobro novico evangelija, bodo omenjali tudi njeno dejanje in se je bodo spominjali.«

Evangelij po Marku 14,6–9

6 Jezus pa jih je pograjal: »Pustite jo vendar pri miru. Zakaj ji povzročate neprijetnosti? Naredila je nekaj odličnega zame. 7 Vedno boste imeli revne med sabo in lahko jim pomagate, kadarkoli hočete. Toda mene ne boste vedno imeli. 8 Ta žena je naredila edino stvar, ki jo je lahko naredila zame; izlila je dišavo na moje telo, da bi me pripravila za pogreb. 9 Povem vam resnico: Kjerkoli na svetu se bo oznanjala dobra novica evangelija, se bo govorilo o tem, kaj je storila ta žena, in ljudje se je bodo spominjali.«

Pismo Rimljanom 12,1

1 Bratje in sestre, ker nam je Bog izkazal veliko usmiljenje, vas močno prosim, da darujete svoje življenje kot živo žrtev Bogu. Vaša daritev mora biti namenjena samo Bogu in njemu všeč, kar je duhovni način vašega življenja, s katerim mu služite.

Prvi dan: Vdovin sin je bil obujen od mrtvih

Evangelij po Luku 7,11–13

11 Kmalu zatem je šel Jezus v mesto Nain, z njim pa so potovali njegovi učenci in veliko drugih ljudi. 12 Ko je prišel v bližino mestnih vrat, je zagledal pogreb. Mama, ki je bila vdova, je izgubila svojega edinca. Veliko ljudi iz mesta je bilo ob mami, medtem ko so nesli ven njenega sina. 13 Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in dejal je: »Ne joči!«

Jakobovo pismo 1,27

27 Vera, ki jo Bog sprejema kot čisto in brez napake, je naslednja: skrb za sirote in vdove, ki potrebujejo pomoč, in ohranjanje sebe v svobodi pred hudobnimi in pokvarjenimi vplivi tega sveta.

Peta Mojzesova knjiga 10,17–18

»Kajti GOSPOD, vaš Bog, je Bog nad vsemi bogovi in Gospod nad vsemi gospodi, véliki, mogočni in strašni Bog, ki ne gleda na osebo in ne sprejema podkupnine, ki pomaga do pravice siroti in vdovi, ljubi tujca in mu daje kruha in obleke.«

Evangelij po Luku 7,14–15

14 Šel je in se dotaknil krste; ljudje, ki so jo nosili, so se ustavili. Jezus je dejal: »Mladenič, ukazujem ti, vstani!« 15 In mrtvi sin se je usedel ter začel govoriti. Potem ga je Jezus dal njegovi mami.

Četrto Mojzesovo knjigo 19,16

»Kdor koli se na polju dotakne z mečem ubitega človeka ali sicer umrlega ali človeških kosti ali groba, je sedem dni nečist.«

Pismo Hebrejcem 4,16

16 Zato smo lahko prepričani, da smemo priti pred Božji prestol, kjer je milost. Tam lahko dosežemo usmiljenje in milost, ki nam bo pomagala, ko jo bomo potrebovali.

Drugi dan: Obup

Tretji dan: Nič več sključena

Evangelij po Luku 13,10–13

10 Jezus je učil v eni od shodnic na sobotni dan. 11 Tam je bila žena, v kateri je osemnajst let prebival hudi duh, zaradi katerega je bila pohabljena. Njen hrbet je bil vedno sključen; ni se mogla zravnati. 12 Ko jo je Jezus zagledal, jo je poklical k sebi in dejal: »Žena, ozdravljena si svoje bolezni.« 13 Jezus je položil roke nanjo in takoj se je lahko zravnala; začela je slaviti Boga.

Kaj pravi Psalm 34,16

»GOSPODOVE oči so uprte v pravične, njegova ušesa v njihovo klicanje.«

Evangelij po Luku 13,16

16 To ženo, ki sem jo ozdravil, Abrahamovo hčerko, je hudič mučil osemnajst let. Prav gotovo ni napačno zanjo, da je ozdravljena svoje bolezni na sobotni dan!«

Psalm 38,4–7

»Nič zdravega ni na mojem mesu zaradi tvoje togote, ni miru na mojih kosteh zaradi mojega greha. Zakaj moje krivde so mi zrasle čez glavo kakor težko breme, pretežke so postale zame. Moje rane zaudarjajo in se gnojijo zaradi moje nespameti. Upognil in sključil sem se do konca, ves dan hodim žalosten.«

Evangelij po Luku 4,18–19

18 ›Gospod je položil svojega Duha vame,

ker me je izbral,

da bi oznanil dobro novico ubogim.

Poslal me je, da povem jetnikom, da so svobodni,

in da povem slepim, da lahko ponovno vidijo.

Bog me je poslal osvobodit tiste, s katerimi so krivično ravnali,

19 in napovedat čas, ko bo Gospod izkazal svoje leto milosti.‹

Evangelij po Luku 13,14–17

14 Voditelj shodnice pa je bil jezen, ker je Jezus ozdravljal na sobotni dan. Rekel je ljudem: »Obstaja šest dni, ko mora človek delati. Zato pridite, da boste ozdravljeni na katerega od teh dni, ne na sobotni dan.«

15 Gospod je odvrnil: »Vi hinavci! Ali ne odveže vsak izmed vas vsak dan svojih delovnih živali in jih pelje napojit – celo na sobotni dan? 16 To ženo, ki sem jo ozdravil, Abrahamovo hčerko, je hudič mučil osemnajst let. Prav gotovo ni napačno zanjo, da je ozdravljena svoje bolezni na sobotni dan!« 17 Ko je Jezus to rekel, je bilo vse tiste, ki so ga kritizirali, sram, vsa množica pa se je veselila čudovitih stvari, ki jih je delal Jezus.

Pismo Rimljanom 6,22

22 Zdaj pa ste svobodni greha in postali ste sužnji Boga. To vam prinaša življenje, ki je predano in posvečeno samo Bogu, in to vam daje večno življenje.

Evangelij po Luku 13,13

13 Jezus je položil roke nanjo in takoj se je lahko zravnala; začela je slaviti Boga.

Četrti dan: Ozdravljena

Peti dan: Usmiljenje

Psalm 116,5

»Milostljiv je GOSPOD in pravičen, naš Bog je usmiljen.«

Psalm 145,9

»GOSPOD je dober do vsakega, njegovo usmiljenje je nad vsemi njegovimi deli.«

Drugo pismo Korinčanom 1,3

3 Slava Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Bog je Oče, ki je poln usmiljenja in vse tolažbe.

Kaj pravijo Žalostinke 3,22–23

»Dobrota GOSPODOVA je, da nismo popolnoma pokončani, da njegovo usmiljenje ni prenehalo; nova je vsako jutro, velika je tvoja zvestoba.«

Kaj nam naroča Pismo Efežanom 4,32

32 Bodite dobrosrčni in ljubeči drug do drugega in si odpuščajte, tako kot vam je Bog po milosti odpustil v Kristusu.

Pismo Kološanom 3,12

12 Bog vas je izbral in vas naredil za svoje sveto ljudstvo, ki ga ljubi. Zato vedno delajte naslednje: Izkazujte usmiljenje drugim, bodite dobrosrčni, ponižni, krotki in potrpežljivi.

Prvi dan: Nečista

Evangelij po Marku 5,24

24 Jezus je šel z njim. Za Jezusom pa je hodilo veliko ljudi in se prerivalo okrog njega.

Tretjo Mojzesovo knjigo 15,19–27

»Če ima ženska tok in ji iz telesa teče kri, naj bo sedem dni v svoji mesečni čišči; kdor koli se je dotakne, je nečist do večera. Vse, na čemer leži med svojo mesečno čiščo, je nečisto in vse, na čemer sedi, je nečisto. Kdor koli se dotakne njenega ležišča, naj si opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera. Kdor koli se dotakne katerega koli predmeta, na katerem je sedela, naj si opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera. Če se kdo dotakne kake reči, ki je na ležišču ali na predmetu, na katerem je sedela, postane nečist do večera. Če pa kakšen moški celó leži z njo in pride njena mesečna čišča nanj, je sedem dni nečist; tudi vsako ležišče, na katerem leži, je nečisto.

Če pa ženski zunaj dobe njene mesečne čišče več dni izteka kri ali če se ji tok podaljša prek časa mesečne čišče, je vse dni, ko se to dogaja, nečista kakor v dneh svoje mesečne čišče: nečista je. Vsako ležišče, na katerem leži vse dni svojega toka, je kakor ležišče njene mesečne čišče in vsak predmet, na katerem sedi, je nečist, kakor je vse to nečisto med njeno mesečno čiščo. Kdor koli se teh reči dotakne, naj si opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera.«

Tretjo Mojzesovo knjigo 15,25

»Če pa ženski zunaj dobe njene mesečne čišče več dni izteka kri ali če se ji tok podaljša prek časa mesečne čišče, je vse dni, ko se to dogaja, nečista kakor v dneh svoje mesečne čišče: nečista je.«

Evangelij po Marku 5,26

26 Bila je že pri veliko zdravnikih in zanje je zapravila ves denar, ki ga je imela, ampak namesto da bi se ji stanje izboljšalo, se ji je celo še poslabšalo.

Drugi dan: Brez upanja

Tretji dan: Dotik njegovega oblačila

Evangelij po Marku 5,27–29

27 Ko je žena slišala za Jezusa, je od zadaj prišla k njemu in se dotaknila njegovega plašča. 28 Mislila si je: »Če bi se lahko samo dotaknila njegovega plašča, bom ozdravela.« 29 Takoj je prenehala krvaveti in njeno telo je zaznalo, da je ozdravljeno bolezni.

Ezekiela 33,30–32

»Ti pa, sin človekov; sinovi tvojega ljudstva se pogovarjajo o tebi ob zidovih in pri hišnih vratih in pravijo drug drugemu, vsak svojemu bratu: »Pridite poslušat, kakšna je beseda, ki prihaja od GOSPODA!« K tebi hodijo kakor na ljudski shod, pred tabo poseda moje ljudstvo in posluša tvoje besede, vendar se ne ravnajo po njih. Da, na njihovih ustnicah je strastna ljubezen, njihovo srce pa se žene za dobičkom. Glej, ti si zanje kakor pevec ljubezni, ki ima prijeten glas in dobro brenka na strune: poslušajo tvoje besede, vendar se ne ravnajo po njih.«

Četrti dan: Stanovitnost

Jakobovo pismo 1,2–3

2 Moji bratje in sestre, kadar se znajdete v različnih težavah, bodite polni veselja, 3 ker veste, da te težave preizkušajo vašo vero, kar vam bo prineslo neomahljivost.

Peti dan: Izbrati vero

Evangelij po Marku 5,30–31

30 Jezus je takoj začutil, da ga je zapustila moč. Zato se je obrnil med ljudmi in vprašal, kdo se ga je dotaknil.

31 Njegovi učenci so mu rekli: »Poglej, koliko ljudi se preriva okrog tebe! Ti pa sprašuješ, kdo se je dotaknil tvojih oblačil.«

Evangelij po Marku 5,32

32 Toda Jezus se je še naprej obračal okrog, da bi videl, katera žena se ga je dotaknila.

Kaj pravi o veri Pismo Hebrejcem 11,6

6 Brez vere ne more nihče ugajati Bogu. Tisti, ki prihaja k Bogu, mora verovati, da je Bog resničen in da nagrajuje tiste, ki si ga resnično želijo najti.

Prvo Petrovo pismo 1,6–7

6 Zaradi tega se veselite, čeprav vas morda zdaj za kratek čas žalostijo različne težave. 7 Te težave prihajajo, da dokažejo čistost vaše vere. Ta čistost vere je vredna več kot zlato, katerega čistost se dokazuje z ognjem, a bo uničeno. Čistost vaše vere pa vam bo prinesla hvalo in slavo in čast, ko se vam bo razodel Jezus Kristus.

Evangeliju po Mateju 17,20

20 Jezus jim je odgovoril: »Zato, ker je vaša vera premajhna. Povem vam resnico: Če je vaša vera tolikšna kot gorčično zrno, lahko rečete tej gori: ›Premakni se od tod tja!‹, in se bo premaknila. Lahko boste naredili karkoli.«

Prvi dan: Demoni

Evangelij po Luku 8,1–3

1 Nato je Jezus potoval po mestih in vaseh ter oznanjal in govoril dobro novico evangelija o Božjem kraljestvu. Z njim je bilo dvanajst apostolov 2 in tudi nekaj žena, ki so bile ozdravljene bolezni in hudih duhov: Marija Magdalena, iz katere je bilo izgnanih sedem duhov; 3 Ivana, žena Husa, upravitelja Herodove hiše; Suzana in mnogo drugih. Te žene so uporabljale svoj denar, da so pomagale Jezusu in njegovim apostolom.

Evangeliju po Mateju 9,32–33

32 Ko sta odšla, so pripeljali k Jezusu drugega človeka. Ni mogel govoriti, ker je v njem prebival hudi duh. 33 Ko je Jezus zapovedal hudemu duhu, naj ga zapusti, je nemi začel govoriti. Ljudje so strmeli in se pogovarjali med sabo: »V Izraelu se nikoli ni dogajalo kaj takega.«

Evangeliju po Mateju 12,22

22 Potem so k Jezusu pripeljali moža, ki je bil slep in ni mogel govoriti, ker je v njem prebival hudi duh. Jezus ga je ozdravil, tako da je mož spregovoril in spregledal.

Evangeliju po Marku 1,23–27

23 Takrat pa je bil v shodnici mož, v katerem je prebival hudi duh. Zakričal je: 24 »Jezus iz Nazareta! Kaj hočeš od nas? Ali nas hočeš pokončati? Vem, kdo si – Božji Sveti!«

25 Jezus je ukazal hudemu duhu: »Utihni! Zapusti tega moža!« 26 Hudi duh je moža močno stresel, glasno zavpil in ga potem zapustil.

27 Ljudje so bili tako začudeni, da so spraševali drug drugega: »Kaj se dogaja? Ta mož uči nekaj novega, in sicer z oblastjo! Celo hudim duhovom zapoveduje in ubogajo ga.«

Evangeliju po Marku 5,1–5

1 Jezus in njegovi učenci so odpluli na drugi breg jezera v Géraško deželo. 2 Ko je Jezus zapustil čoln, je prišel k njemu iz grobnih votlin mož, ki je imel v sebi hudega duha. 3 Ta mož je živel v votlinah in nihče ga ni mogel ukrotiti, niti z okovi ne. 4 Ljudje so mu velikokrat z verigami zvezali roke in noge, toda vedno jih je pretrgal. Nihče ni bil dovolj močan, da bi ga obvladal. 5 Dan in noč je blodil po grobnih votlinah in po gričih, zraven pa je vpil in se rezal s kamenjem.

Evangeliju po Marku 9,17–18,22

17 Neki mož mu je odgovoril: »Učitelj, svojega sina sem pripeljal k tebi. V sebi ima hudega duha, zaradi katerega ne more govoriti. 18 Ko se ga hudi duh loti, ga zbije na tla. Potem se moj sin peni okrog ust, škripa z zobmi in čisto otrdi. Prosil sem tvoje učence, naj ukažejo hudemu duhu, naj ga zapusti, toda tega niso mogli storiti.«

22 Hudi duh ga večkrat vrže v ogenj ali v vodo, da bi ga ubil. Če lahko narediš karkoli zanj, bodi usmiljen z nami in nam izkaži pomoč!«

Evangelija po Luku 13,11

11 Tam je bila žena, v kateri je osemnajst let prebival hudi duh, zaradi katerega je bila pohabljena. Njen hrbet je bil vedno sključen; ni se mogla zravnati.

Evangelij po Janezu 10,10

10 Tat pride krast, ubit in uničit, jaz pa sem prišel dat življenje – življenje v vsej njegovi polnosti.

Prvo Janezovo pismo 3,8

8 Hudič je grešil od začetka, zato vsak, ki še naprej greši, pripada hudiču. Božji Sin je prišel z namenom, da uniči hudičevo delo.

Pismo Efežanom 6,12

12 Naš boj ni proti ljudem na zemlji, ampak proti vladarjem in oblastem in močem teme tega sveta, proti duhovnim močem zla v nebeškem svetu.

Jakobovo pismo 4,7

7 Zato se popolnoma predajte Bogu. Uprite se hudiču in hudič bo pobegnil od vas.

Drugi dan: Laži

Tretji dan: Učenka

Evangelij po Luku 8,1–3

Nato je Jezus potoval po mestih in vaseh ter oznanjal in govoril dobro novico evangelija o Božjem kraljestvu. Z njim je bilo dvanajst apostolov 2 in tudi nekaj žena, ki so bile ozdravljene bolezni in hudih duhov: Marija Magdalena, iz katere je bilo izgnanih sedem duhov; 3 Ivana, žena Husa, upravitelja Herodove hiše; Suzana in mnogo drugih. Te žene so uporabljale svoj denar, da so pomagale Jezusu in njegovim apostolom.

Evangelij po Marku 5,18–20

18 Ko se je Jezus vračal v čoln, ga je mož, ki je bil osvobojen hudih duhov, rotil, naj mu dovoli iti z njim.

19 Toda Jezus mu tega ni dovolil. Dejal je: »Vrni se domov k svoji družini in jim povej, koliko je zate naredil Gospod in kako ti je izkazal usmiljenje.« 20 Tako je mož odšel in pričel govoriti ljudem v Deseteromestju, kaj vse je Jezus naredil zanj. Ljudje pa so strmeli nad tem.

Izpiši Evangelij po Janezu 8,36

36 Če vam bo Sin dal svobodo, boste resnično osvobojeni.

Četrti dan: Odločitev, da bo sledila Jezusu

Peti dan: Prva priča

Evangelij po Marku 15,40–41

40 Nekaj žena je stalo malo stran od križa in gledalo. Med njimi so bile Marija Magdalena, Saloma ter Jakobova in Jozéjeva mama Marija. (Jakob je bil njen najmlajši sin.) 41 Te žene so hodile za Jezusom v Galileji in mu pomagale. Tam je bilo tudi veliko drugih žena, ki so prišle z Jezusom v Jeruzalem.

Evangelij po Marku 15,42–47

42 To se je zgodilo na dan pripravljanja. (To pomeni na dan pred sobotnim dnem.) Tistega večera je bil 43 Jožef iz Arimateje dovolj pogumen, da je šel k Pilatu prosit za Jezusovo truplo. Jožef, pomemben član vélikega zbora, je bil eden od ljudi, ki so čakali, da pride Božje kraljestvo. 44 Pilat se je čudil, da je Jezus že umrl, zato je poklical častnika, ki je Jezusa stražil, in ga vprašal, ali je Jezus že umrl. 45 Častnik je povedal Pilatu, da je že umrl, zato je Pilat dovolil Jožefu, da vzame truplo. 46 Jožef je prinesel nekaj platna, snel Jezusa s križa in ga zavil v platno. Položil je truplo v grob, ki je bil izklesan iz skale. Potem je prikotalil veliko skalo, ki naj bi zapirala vhod v grob. 47 Marija Magdalena in Jozéjeva mama Marija sta videli kraj, kamor je bil Jezus položen.

Evangelij po Luku 23,55–56

55 Žene, ki so prišle iz Galileje z Jezusom, so šle za Jožefom in videle grob, v katerega je bilo položeno Jezusovo telo. 56 Potem so žene odšle, da bi pripravile dišave.

Na sobotni dan so počivale, kot je zapovedovala Mojzesova postava.

Evangelij po Marku 16,1

1 Dan po sobotnem dnevu so Marija Magdalena, Jozéjeva mama Marija in Saloma kupile nekaj dišav, da bi jih položile na Jezusovo telo.

Evangelij po Luku 24,1–12

1 Zelo zgodaj na prvi dan tedna, ob zori, so prišle žene h grobu in prinesle dišave, ki so jih pripravile. 2 Videle so, da je kamen odmaknjen od vhoda v grob, 3 toda ko so vstopile, niso našle telesa Gospoda Jezusa. 4 Ko so se čudile nad tem, sta se ob njih nenadoma pojavila dva moža v bleščečih oblačilih. 5 Žene so bile zelo prestrašene in so sklonile glave k tlom. Moža sta jih vprašala: »Zakaj iščete živega na kraju mrtvih? 6 Ni ga tukaj; vstal je od mrtvih. Ali se spomnite, kaj vam je povedal v Galileji? 7 Rekel je, da mora biti Sin človekov izročen grešnikom, križan in tretji dan vstati od mrtvih.« 8 Potem so se žene spomnile, kaj je rekel Jezus.

9 Žene so zapustile grob ter vse to povedale enajstim apostolom in drugim učencem. 10 Te žene so bile Marija Magdalena, Ivana, Jakobova mama Marija in nekaj drugih žena. Povedale so apostolom vse, kar se je zgodilo pri grobu. 11 Toda ti niso verjeli ženam, ker so se jim zdele njihove besede nesmiselne. 12 Peter je vstal in stekel h grobu. Sklonil se je in pogledal noter. Videl je samo platno, v katerega je bilo zavito Jezusovo telo. Potem se je vrnil domov in strmel nad tem, kar se je zgodilo.

Evangelij po Janezu 20,10–16

10 Potem sta učenca odšla domov. 11 Marija pa je stala pred grobom in pretakala solze. Ko je jokala, se je sklonila in pogledala v notranjost groba. 12 Videla je dva angela, oblečena v belo, ki sta sedela, kjer je bilo prej Jezusovo telo, eden pri glavi in eden pri nogah.

13 Vprašala sta jo: »Žena, zakaj jočeš?«

Odgovorila je: »Vzeli so mojega Gospoda in ne vem, kam so ga položili.« 14 Ko je Marija to izgovorila, se je obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, vendar ga ni spoznala.

15 Jezus jo je vprašal: »Žena, zakaj jočeš? Koga iščeš?«

Mislila je, da je vrtnar, zato ga je vprašala: »Ali si ga ti vzel, gospod? Povej mi, kam si ga položil, in šla ga bom iskat.«

16 Jezus jo je poklical: »Marija!«

Marija se je obrnila proti Jezusu in rekla v hebrejščini: »Rabuní.« (To pomeni Učitelj.)

Evangelij po Janezu 20,17–18

17 Jezus ji je naročil: »Ne dotikaj se me, ker se še nisem vrnil k Očetu. Pohiti k mojim bratom in jim reci: ›Vračam se k svojemu Očetu in vašemu Očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu.‹«

18 Marija Magdalena je pohitela k učencem z novico: »Videla sem Gospoda!« In povedala jim je, kaj ji je Jezus rekel.

Prvi dan: Vmešavanje

Evangelij po Mateju 20,20–21

20 Takrat je prišla k Jezusu Zebedejeva žena s svojima sinovoma. Priklonila se mu je v želji, da bi izpolnil njihovo prošnjo.

21 Jezus jo je vprašal: »Kaj želiš od mene?«

Rekla mu je: »Obljubi mi, da bo eden od mojih sinov sedel na tvoji desni, drugi pa na tvoji levi v tvojem kraljestvu.«

Evangelij po Mateju 20,17–19

17 Ko se je Jezus odpravil v Jeruzalem, je poklical dvanajst učencev k sebi in jim po poti dejal: 18 »Zdaj se odpravljamo v Jeruzalem. Sina človekovega bodo predali vélikim duhovnikom in učiteljem postave. Obsojen bo na smrt. 19 Ti bodo Sina človekovega predali Nejudom, da se mu bodo posmehovali, ga pretepali z biči in nazadnje pribili na križ. Toda tretji dan bo vstal od mrtvih.«

Prvo Janezovo pismo 5,14–15

14 In to je zaupnost, ki jo imamo v Božji prisotnosti: Če prosimo Boga za karkoli, kar se ujema s tem, kar želi, nas bo uslišal. 15 Če vemo, da nas sliši vsakič, ko ga prosimo, vemo, da že imamo, kar smo ga prosili.

Drugi dan: Materin načrt

Tretji dan: Radikalni nauk

Evangelij po Mateju 20,22–23

22 Toda Jezus je rekel: »Ne razumeta, kaj prosita. Ali lahko pijeta kelih, ki ga bom moral jaz spiti?«

Sinova sta mu odgovorila: »Lahko.«

23 Jezus jima je nato odvrnil: »Moj kelih bosta gotovo pila. Toda jaz ne morem odločati, kdo bo sedel na moji desni ali levi; ti mesti pripadata tistima, katerima ju je namenil moj Oče.«

Apostolska dela 12,1–2

1 V tem času je kralj Herod začel slabo ravnati z nekaterimi pripadniki cerkve. 2 Ukazal je z mečem obglaviti Jakoba, Janezovega brata.

Evangelij po Mateju 20,24–28

24 Ko je drugih deset učencev to zaslišalo, so bili jezni na brata.

25 Jezus je zbral svoje učence okrog sebe in jim rekel: »Veste, da vladarji ljudstva radi izkazujejo svojo moč nad ljudmi. In njihovi pomembni voditelji radi uporabljajo vso svojo oblast. 26 Toda med vami naj bo drugače. Kdor želi postati pomemben med vami, mora streči drugim kot služabnik. 27 Kdor želi postati prvi med vami, mora služiti drugim kot suženj. 28 Kajti tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu drugi služili. Prišel je, da bi on služil drugim in žrtvoval svoje življenje, da bi tako odkupil veliko ljudi.«

Četrti dan: Moč za služenje

Peti dan: Veselje v služenju

Evangelij po Mateju 27,55–56

55 Od daleč pa je gledalo veliko žena, ki so hodile za Jezusom iz Galileje, da so mu pomagale. 56 Med njimi so bile Marija Magdalena, Jakobova in Jožefova mati Marija ter mati Zebedejevih sinov.

Evangelij po Marku 15,40–41

40 Nekaj žena je stalo malo stran od križa in gledalo. Med njimi so bile Marija Magdalena, Saloma ter Jakobova in Jozéjeva mama Marija. (Jakob je bil njen najmlajši sin.) 41 Te žene so hodile za Jezusom v Galileji in mu pomagale. Tam je bilo tudi veliko drugih žena, ki so prišle z Jezusom v Jeruzalem.

Prvo Petrovo pismo 4,10

10 Vsak izmed vas je dobil dar, ki naj ga uporablja za služenje drugim. Bodite dobri služabniki različnih Božjih darov milosti.

Pismo Galačanom 5,13

13 Moji bratje in sestre, Bog vas je poklical, da bi bili svobodni, vendar ne uporabljajte svoje svobode kot izgovor, da bi delali, kar ugaja vašemu grešnemu jazu. Služite drug drugemu z ljubeznijo.

Prvo Petrovo pismo 4,11

11 Tisti, ki govori, naj govori Božje besede. Tisti, ki služi, naj služi z močjo, ki jo daje Bog, da bo Bog v vsem oslavljen po Jezusu Kristusu. Moč in slava naj mu pripadata za vse večne čase. Amen.

Evangelij po Marku 16,1

1 Dan po sobotnem dnevu so Marija Magdalena, Jozéjeva mama Marija in Saloma kupile nekaj dišav, da bi jih položile na Jezusovo telo.

Evangelij po Marku 16,2–6

2 Zelo zgodaj tistega dne, prvega v tednu, kmalu po sončnem vzhodu, so se žene odpravile h grobu. 3 Govorile so si: »Kdo nam bo odvalil skalo, ki zapira vhod h grobu?«

4 Potem so žene pogledale in videle, da je skala že odvaljena, čeprav je bila zelo velika. 5 Žene so stopile v grob in zagledale mladeniča v belem oblačilu sedeti na desni strani. Prestrašile so se.

6 Toda mladenič je rekel: »Ne bojte se. Iščete Jezusa iz Nazareta, ki je bil križan. Vstal je od mrtvih; ni ga tukaj. Poglejte, to je kraj, kamor je bil položen.

Pismo Efežanom 6,7–8

7 Svoje delo opravljajte z navdušenjem. Delajte, kot da bi služili Gospodu, ne samo ljudem. 8 Spomnite se, da bo Gospod za dobro delo vsakemu dal nagrado, sužnju in svobodnemu.

Prvi dan: Raztresena

Evangelij po Luku 10,38–40

38 Med potovanjem se je Jezus z učenci ustavil v neki vasi. Žena po imenu Marta je povabila Jezusa v svoj dom. 39 Marta je imela sestro Marijo, ki je sedela pri Jezusovih nogah in ga poslušala, ko je učil. 40 Toda Marta je bila zaposlena z vsem delom, ki ga je bilo treba opraviti. Prišla je noter in rekla: »Gospod, ali ti je vseeno, da me je sestra pustila, naj sama opravim vse delo? Naroči ji, naj mi priskoči na pomoč.«

Evangelij po Luku 10,41–42

41 Toda Gospod ji je rekel: »Marta, Marta, zaskrbljena in razburjena si zaradi mnogo stvari. 42 Toda samo ena stvar je pomembna. Marija si je izbrala boljšo stvar, ki ji ne bo nikoli odvzeta.«

Drugi dan: Osredotočenost

Tretji dan: Vera

Evangelij po Janezu 11,1–16

1 Mož po imenu Lazar je bil bolan. Živel je v kraju Betanija, kjer sta živeli Marija in njena sestra Marta. 2 Marija je bila žena, ki je kasneje izlila dišavo na Gospoda in obrisala njegove noge s svojimi lasmi. Marijin brat je bil Lazar, mož, ki je bil zdaj bolan. 3 Zato sta Marija in Marta poslali nekoga, da bi povedal Jezusu: »Gospod, tisti, ki ga ljubiš, je bolan.«

4 Ko je Jezus to izvedel, je dejal: »Ta bolezen se ne bo končala s smrtjo. Je za Božjo slavo, da prinese slavo Božjemu Sinu.« 5 Jezus je imel rad Marto, njeno sestro in Lazarja. 6 Toda ko je izvedel, da je Lazar bolan, se je še dva dneva zadrževal tam, kjer je bil. 7 Potem je Jezus dejal učencem: »Vrnimo se v Judejo.«

8 Učenci pa so rekli: »Učitelj, nekateri ljudje tam so te pred kratkim skušali kamnati do smrti. Zdaj pa se želiš vrniti tja?«

9 Jezus je odvrnil: »Ali ni v vsakem dnevu dvanajst ur? Če kdo hodi pri dnevni svetlobi, se ne bo spotaknil, ker lahko vidi zaradi svetlobe tega sveta. 10 A če kdo hodi ponoči, se spotakne, ker ni svetlobe, ki bi mu pomagala videti.

11 Potem ko je Jezus to rekel, je dodal: »Naš prijatelj Lazar je zaspal, jaz pa grem tja, da ga prebudim.«

12 Učenci so dejali: »Gospod, če je samo zaspal, bo vse v redu z njim.«

13 Jezus je s temi besedami hotel povedati, da je Lazar umrl, toda učenci so mislili, da po njegovem mnenju Lazar res samo spi. 14 Zato jim je Jezus pojasnil: »Lazar je mrtev.« 15 In vesel sem zaradi vas, da nisem bil takrat tam, da boste verovali. Zdaj pa se odpravimo k njemu.«

16 Potem je Tomaž (tisti, ki so mu rekli Dvojček) rekel drugim učencem: »Odpravimo se tudi mi, da bomo lahko umrli z njim.«

Evangelij po Janezu 11,17–20

17 Ko je Jezus prispel, je izvedel, da je Lazar že mrtev in da leži v grobu že štiri dni. 18 Betanija je bila od Jeruzalema oddaljena približno tri kilometre. 19 Veliko Judov je prišlo tja tolažit Marto in Marijo zaradi njunega brata.

20 Ko je Marta izvedela, da prihaja Jezus, ga je šla pričakat, Marija pa je ostala doma.

Evangelij po Janezu 11,21–27

21 Marta je pričakala Jezusa z besedami: »Gospod, če bi bil ti tukaj, bi bil moj brat še vedno živ. 22 Toda vem, da bo tudi zdaj Bog uslišal tvojo prošnjo, kakršnakoli že bo.« 23 Jezus je dejal: »Tvoj brat bo vstal in ponovno živel.«

24 Marta je odgovorila: »Vem, da bo vstal in ponovno živel ob vstajenju zadnji dan.«

25 Jezus je dejal: »Jaz sem vstajenje in življenje. Tisti, ki verujejo vame, bodo imeli življenje, tudi če umrejo. 26 In vsak, ki živi in veruje vame, ne bo nikoli umrl. Marta, ali verjameš to?«

27 Marta je odvrnila: »Ja, Gospod, verjamem, da si ti Kristus, Božji Sin, tisti, ki prihaja na svet.«

Evangelij po Janezu 6,29

29 Jezus je odgovoril: »Delo, za katerega Bog želi, da ga delate, je to: Imejte vero v tistega, ki ga je poslal.«

Evangelij po Janezu 11,26

26 In vsak, ki živi in veruje vame, ne bo nikoli umrl. Marta, ali verjameš to?«

Evangelij po Janezu 1,38–44

38 Ko se je Jezus obrnil in videl, da hodita za njim, ju je vprašal; »Kaj iščeta?«

Dejala sta: »Rabi, kje boš prenočil?« (Rabi pomeni ›Učitelj‹.)

39 Odgovoril jima je: »Pridita in poglejta.« Tako sta se odpravila za Jezusom in videla, kje prenočuje. Tisti dan sta ostala tam z njim. To je bilo okrog štirih popoldne.

40 Eden izmed mož, ki sta šla za Jezusom, potem ko sta slišala Janeza govoriti o njem, je bil Andrej, brat Simona Petra. 41 Andrej je šel najprej iskat brata Simona in mu povedal: »Našla sva Mesija.« (Mesija pomeni ›Kristus‹ ali ›Maziljenec‹.)

42 Potem je Andrej odpeljal Simona k Jezusu. Jezus ga je pogledal in dejal: »Ti si Simon, Janezov sin. Ime ti bo Kefa.« (Kefa pomeni ›Peter‹.)

43 Drugi dan se je Jezus odločil, da bo šel v Galilejo. Zagledal je Filipa in ga povabil: »Hôdi za mano!«

44 Filip je bil iz kraja z imenom Betsajda, kjer sta živela Andrej in Peter.

Četrti dan: Nov odnos

Peti dan: Vztrajanje v služenju

Evangelij po Janezu 12,1–8

1 Šest dni pred praznikom pashe je šel Jezus v Betanijo, kjer je živel Lazar. (Lazar je mož, ki ga je Jezus obudil od mrtvih.) 2 Tam so imeli večerjo za Jezusa. Marta je stregla hrano in Lazar je bil eden izmed ljudi, ki so jedli z Jezusom. 3 Marija je prinesla vrček zelo drage oljne dišave, narejen iz čiste narde. Izlila je dišavo na Jezusove noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Sladek vonj dišave je preplavil vso hišo.

4 Juda Iškarijot, eden od Jezusovih učencev, ki je kasneje Jezusa izdal, je bil tudi tam. Rekel je: 5 »Ta dišava je bila vredna tristo kovancev. Zakaj je nismo prodali in dali denarja revnim?« 6 Vendar Judu ni bilo resnično mar za revne; to je rekel, ker je bil tat. On je bil tisti, ki je hranil skrinjico z denarjem in pogosto je kradel iz nje.

7 Jezus je odgovoril: »Ne delaj ji težav. Prav je bilo, da je prihranila to dišavo za danes, za dan, ko se bom pripravil na pogreb. 8 Reveži bodo vedno med vami, toda jaz ne bom vedno.«

Pismo Hebrejcem 4,12

12 Božja beseda živi in deluje in je ostrejša od meča z dvojnim rezilom. Zareže globoko v nas, do sredine naših sklepov in kosti. Presoja misli in čustva v našem srcu.

Prvi dan: Strte ženske

Ponovno Evangelij po Janezu 4,1–26

1 Farizeji so izvedeli, da ima Jezus več učencev kot Janez in da jih krščuje, 2 čeprav Jezus sam ni krščeval ljudi, ampak so jih njegovi učenci. 3 Jezus je vedel, da so farizeji slišali zanj, zato je odšel iz Judeje in se vrnil v Galilejo. 4 Toda po poti je moral iti skozi deželo Samarijo.

5 V Samariji je Jezus prišel v mesto Sihár, ki se nahaja blizu polja, ki ga je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. 6 Na tistem kraju je bil Jakobov vodnjak. Jezus je bil utrujen od dolgega potovanja, zato se je usedel k vodnjaku. Bilo je okrog poldne. 7 Ko se je neka Samarijanka približala vodnjaku, da bi zajela vodo, jo je Jezus prosil: »Prosim, daj mi piti.« 8 (To se je zgodilo, medtem ko so šli Jezusovi učenci kupit hrano v mesto.)

9 Žena je rekla: »Presenečena sem, da me prosiš za vodo, ker si ti Jud in jaz Samarijanka.« (Judje niso v prijateljskih odnosih s Samarijani.)

10 Jezus je rekel: »Če bi le poznala brezplačni dar od Boga in kdo te tukaj prosi za vodo, bi ga ti prosila in on bi ti dal živo vodo.«

11 Žena ga je vprašala: »Gospod, kje pa boš dobil to živo vodo? Vodnjak je zelo globok in ti nimaš ničesar, s čimer bi jo zajel. 12 Ali si pomembnejši od Jakoba, našega očeta, ki nam je izkopal ta vodnjak ter pil iz njega on sam in njegovi sinovi ter črede?«

13 Jezus ji je odgovoril: »Vsak, kdor pije to vodo, bo ponovno žejen. 14 Kdor pa pije vodo, ki jo dajem jaz, ne bo nikoli žejen. Voda, ki jo dajem jaz, bo postala vrelec vode, ki bo izvirala v tem človeku in mu dala večno življenje.«

15 Žena ga je prosila: »Gospod, daj mi to vodo, da ne bom nikoli več žejna in da mi ne bo treba ponovno prihajati sem zajemat vodo.«

16 Jezus ji je naročil: »Pojdi po svojega moža in pridi nazaj.«

17 Žena mu je rekla: »Nimam moža.«

Jezus ji je odvrnil: »Prav si povedala, da nimaš moža. 18 V resnici si imela pet mož in moški, s katerim živiš zdaj, ni tvoj mož. Povedala si resnico.«

19 Žena je rekla: »Gospod, vidim, da si prerok. 20 Naši predniki so častili Boga na tej gori, toda vi pravite, da je Jeruzalem tisti kraj, kjer ga morajo ljudje častiti.«

21 Jezus je dejal: »Verjemi mi, žena. Prihaja čas, ko Očeta dejansko ne boste častili niti v Jeruzalemu niti na tej gori. 22 Vi Samarijani častite nekaj, česar ne razumete. Mi razumemo, kaj častimo, ker prihaja odrešitev od Judov. 23 Prihaja čas, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici, in ta čas je že tukaj. Vidiš, tudi Oče aktivno išče take ljudi, da ga bodo častili. 24 Bog je duh in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.«

25 Žena je rekla: »Vem, da prihaja Mesija.« (Mesija je tisti, ki mu je ime Kristus, Maziljenec.) »Ko pride Mesija, nam bo vse razložil.«

26 Potem je Jezus dejal: »Jaz sem ta – jaz, ki se pogovarjam s teboj.«

Ponovno Evangelij po Janezu 8,1–11

1 Jezus je šel na Oljsko goro. 2 Toda zgodaj zjutraj se je vrnil v tempelj in vsi ljudje so prihajali k njemu. Usedel se je in jih učil. 3 Učitelji postave in farizeji so privedli ženo, ki so jo ujeli pri prešuštvovanju. Prisilili so jo, da je stala pred ljudmi. 4 Jezusu pa so dejali: »Učitelj, to ženo smo ujeli pri prešuštvovanju. 5 Mojzesova postava zapoveduje, da moramo kamnati do smrti vsako ženo, ki stori kaj takega. Kaj pa ti misliš, da bi morali storiti?« 6 To so ga spraševali, da bi rekel kaj takega, zaradi česar bi ga lahko obsodili.

Jezus se je pripognil in začel pisati po tleh s prstom. 7 Ko so ponovno spraševali Jezusa o tem, se je dvignil in dejal: »Vsak, ki nima greha, lahko vrže prvi kamen vanjo.« 8 Potem se je Jezus ponovno pripognil in pisal po tleh.

9 Tisti, ki so slišali Jezusa, so začeli drug za drugim odhajati, najprej starejši možje in potem drugi. Jezus je ostal tam sam z ženo, ki je stala pred njim. 10 Jezus je ponovno vstal in jo vprašal: »Žena, kje so vsi? Ali te ni nihče obsodil?«

11 Odgovorila mu je: »Nihče, gospod.«

Potem je Jezus rekel: »Tudi jaz te ne obsojam. Lahko greš, toda ne greši več.«

Ponovno Evangelij po Luku 7,11–17

11 Kmalu zatem je šel Jezus v mesto Nain, z njim pa so potovali njegovi učenci in veliko drugih ljudi. 12 Ko je prišel v bližino mestnih vrat, je zagledal pogreb. Mama, ki je bila vdova, je izgubila svojega edinca. Veliko ljudi iz mesta je bilo ob mami, medtem ko so nesli ven njenega sina. 13 Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in dejal je: »Ne joči!« 14 Šel je in se dotaknil krste; ljudje, ki so jo nosili, so se ustavili. Jezus je dejal: »Mladenič, ukazujem ti, vstani!« 15 In mrtvi sin se je usedel ter začel govoriti. Potem ga je Jezus dal njegovi mami.

16 Vsi ljudje so se čudili in začeli slaviti Boga z besedami: »Velik prerok je prišel k nam! Bog je prišel pomagat svojemu ljudstvu.«

17 Ta novica o Jezusu se je razširila po vsej Judeji in v vse kraje v bližini.

Psalm 147,3

»… on, ki zdravi potrte v srcu in obvezuje njihove rane.«

Drugi dan: Prvi koraki

Tretji dan: Ženske v okovih sužnosti

Evangelij po Luku 13,10–17

10 Jezus je učil v eni od shodnic na sobotni dan. 11 Tam je bila žena, v kateri je osemnajst let prebival hudi duh, zaradi katerega je bila pohabljena. Njen hrbet je bil vedno sključen; ni se mogla zravnati. 12 Ko jo je Jezus zagledal, jo je poklical k sebi in dejal: »Žena, ozdravljena si svoje bolezni.« 13 Jezus je položil roke nanjo in takoj se je lahko zravnala; začela je slaviti Boga.

14 Voditelj shodnice pa je bil jezen, ker je Jezus ozdravljal na sobotni dan. Rekel je ljudem: »Obstaja šest dni, ko mora človek delati. Zato pridite, da boste ozdravljeni na katerega od teh dni, ne na sobotni dan.«

15 Gospod je odvrnil: »Vi hinavci! Ali ne odveže vsak izmed vas vsak dan svojih delovnih živali in jih pelje napojit – celo na sobotni dan? 16 To ženo, ki sem jo ozdravil, Abrahamovo hčerko, je hudič mučil osemnajst let. Prav gotovo ni napačno zanjo, da je ozdravljena svoje bolezni na sobotni dan!« 17 Ko je Jezus to rekel, je bilo vse tiste, ki so ga kritizirali, sram, vsa množica pa se je veselila čudovitih stvari, ki jih je delal Jezus.

Pismo Galačanom 5,13

13 Moji bratje in sestre, Bog vas je poklical, da bi bili svobodni, vendar ne uporabljajte svoje svobode kot izgovor, da bi delali, kar ugaja vašemu grešnemu jazu. Služite drug drugemu z ljubeznijo.

Ponovno Evangelij po Marku 5,24–34

21 Ko se je Jezus s čolnom vrnil na drugi breg jezera, se je okrog njega nabralo veliko ljudi. 22 Tja je prišel voditelj shodnice, po imenu Jair, zagledal Jezusa in padel pred njegove noge. 23 Kar naprej je ponavljal prošnjo za Jezusa: »Moja hči umira. Prosim, pridi in položi roke nanjo, da bo ozdravela in še naprej živela!« 24 Jezus je šel z njim.

Za Jezusom pa je hodilo veliko ljudi in se prerivalo okrog njega. 25 Med njimi je bila neka žena, ki je že dvanajst let krvavela. 26 Bila je že pri veliko zdravnikih in zanje je zapravila ves denar, ki ga je imela, ampak namesto da bi se ji stanje izboljšalo, se ji je celo še poslabšalo. 27 Ko je žena slišala za Jezusa, je od zadaj prišla k njemu in se dotaknila njegovega plašča. 28 Mislila si je: »Če bi se lahko samo dotaknila njegovega plašča, bom ozdravela.« 29 Takoj je prenehala krvaveti in njeno telo je zaznalo, da je ozdravljeno bolezni.

30 Jezus je takoj začutil, da ga je zapustila moč. Zato se je obrnil med ljudmi in vprašal, kdo se ga je dotaknil.

31 Njegovi učenci so mu rekli: »Poglej, koliko ljudi se preriva okrog tebe! Ti pa sprašuješ, kdo se je dotaknil tvojih oblačil.«

32 Toda Jezus se je še naprej obračal okrog, da bi videl, katera žena se ga je dotaknila. 33 Žena, ki je vedela, da je ozdravela, je prišla k Jezusu in padla k njegovim nogam. Tresla se je od strahu, ko mu je pripovedovala, kaj se je zgodilo. 34 Jezus pa ji je rekel: »Draga žena, ozdravela si, ker si verovala. Pojdi v miru! Ozdravljena si svoje bolezni!«

Ponovno Evangelij po Luku 8,1–3

1 Nato je Jezus potoval po mestih in vaseh ter oznanjal in govoril dobro novico evangelija o Božjem kraljestvu. Z njim je bilo dvanajst apostolov 2 in tudi nekaj žena, ki so bile ozdravljene bolezni in hudih duhov: Marija Magdalena, iz katere je bilo izgnanih sedem duhov; 3 Ivana, žena Husa, upravitelja Herodove hiše; Suzana in mnogo drugih. Te žene so uporabljale svoj denar, da so pomagale Jezusu in njegovim apostolom.

Evangelij po Marku 15,40–41

40 Nekaj žena je stalo malo stran od križa in gledalo. Med njimi so bile Marija Magdalena, Saloma ter Jakobova in Jozéjeva mama Marija. (Jakob je bil njen najmlajši sin.) 41 Te žene so hodile za Jezusom v Galileji in mu pomagale. Tam je bilo tudi veliko drugih žena, ki so prišle z Jezusom v Jeruzalem.

Evangelij po Luku 23,55–56

55 Žene, ki so prišle iz Galileje z Jezusom, so šle za Jožefom in videle grob, v katerega je bilo položeno Jezusovo telo. 56 Potem so žene odšle, da bi pripravile dišave.

Na sobotni dan so počivale, kot je zapovedovala Mojzesova postava.

Evangelij po Luku 24,1–12

1 Zelo zgodaj na prvi dan tedna, ob zori, so prišle žene h grobu in prinesle dišave, ki so jih pripravile. 2 Videle so, da je kamen odmaknjen od vhoda v grob, 3 toda ko so vstopile, niso našle telesa Gospoda Jezusa. 4 Ko so se čudile nad tem, sta se ob njih nenadoma pojavila dva moža v bleščečih oblačilih. 5 Žene so bile zelo prestrašene in so sklonile glave k tlom. Moža sta jih vprašala: »Zakaj iščete živega na kraju mrtvih? 6 Ni ga tukaj; vstal je od mrtvih. Ali se spomnite, kaj vam je povedal v Galileji? 7 Rekel je, da mora biti Sin človekov izročen grešnikom, križan in tretji dan vstati od mrtvih.« 8 Potem so se žene spomnile, kaj je rekel Jezus.

9 Žene so zapustile grob ter vse to povedale enajstim apostolom in drugim učencem. 10 Te žene so bile Marija Magdalena, Ivana, Jakobova mama Marija in nekaj drugih žena. Povedale so apostolom vse, kar se je zgodilo pri grobu. 11 Toda ti niso verjeli ženam, ker so se jim zdele njihove besede nesmiselne. 12 Peter je vstal in stekel h grobu. Sklonil se je in pogledal noter. Videl je samo platno, v katerega je bilo zavito Jezusovo telo. Potem se je vrnil domov in strmel nad tem, kar se je zgodilo.

Evangelij po Janezu 20,10–18

10 Potem sta učenca odšla domov. 11 Marija pa je stala pred grobom in pretakala solze. Ko je jokala, se je sklonila in pogledala v notranjost groba. 12 Videla je dva angela, oblečena v belo, ki sta sedela, kjer je bilo prej Jezusovo telo, eden pri glavi in eden pri nogah.

13 Vprašala sta jo: »Žena, zakaj jočeš?«

Odgovorila je: »Vzeli so mojega Gospoda in ne vem, kam so ga položili.« 14 Ko je Marija to izgovorila, se je obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, vendar ga ni spoznala.

15 Jezus jo je vprašal: »Žena, zakaj jočeš? Koga iščeš?«

Mislila je, da je vrtnar, zato ga je vprašala: »Ali si ga ti vzel, gospod? Povej mi, kam si ga položil, in šla ga bom iskat.«

16 Jezus jo je poklical: »Marija!«

Marija se je obrnila proti Jezusu in rekla v hebrejščini: »Rabuní.« (To pomeni Učitelj.)

17 Jezus ji je naročil: »Ne dotikaj se me, ker se še nisem vrnil k Očetu. Pohiti k mojim bratom in jim reci: ›Vračam se k svojemu Očetu in vašemu Očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu.‹«

18 Marija Magdalena je pohitela k učencem z novico: »Videla sem Gospoda!« In povedala jim je, kaj ji je Jezus rekel.

Pismo Rimljanom 6,22

22 Zdaj pa ste svobodni greha in postali ste sužnji Boga. To vam prinaša življenje, ki je predano in posvečeno samo Bogu, in to vam daje večno življenje.

Četrti dan: Nova življenja

Peti dan: Verujoče ženske, ki jim je Jezus spremenil življenje

Evangelij po Luku 1,26–38

26 V šestem mesecu Elizabetine nosečnosti je Bog poslal angela Gabriela v Nazaret, mesto v Galileji, 27 k devici, ki je bila zaročena z Jožefom iz Davidove družine. Tej devici je bilo ime Marija. 28 Angel je prišel k njej in ji dejal: »Pozdravljena! Gospod te je blagoslovil in je s tabo.«

29 Toda Marija se je zelo prestrašila angelovih besed in se je spraševala, kaj naj bi pomenil ta pozdrav.

30 Angel ji je dejal: »Naj te ne bo strah, Marija. Bog ti je izkazal svojo milost. 31 Poslušaj! Zanosila boš in rodila sina, ki mu boš dala ime Jezus. 32 Velik bo in klicali ga bodo Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol kralja Davida, njegovega prednika. 33 Za vedno bo vladal Jakobovemu ljudstvu in njegovo kraljestvo se ne bo nikoli končalo.«

34 Marija je vprašala angela: »Kako se bo to zgodilo, ko pa sem devica?«

35 Angel je rekel Mariji: »Nadte bo prišel Sveti Duh in moč Najvišjega te bo prekrila. Zaradi tega bo tudi dojenček Sveti in se bo imenoval Božji Sin. 36 Elizabeta, tvoja sorodnica, je prav tako noseča in bo rodila sina, čeprav je zelo stara. Vsi so mislili, da ne more imeti otrok, zdaj pa je noseča že šest mesecev. 37 Bog lahko naredi karkoli!«

38 Marija je dejala: »Gospodova služabnica sem. Naj se mi zgodi, kakor praviš!« Potem je angel odšel.

Evangelij po Luku 2,1–7 in 21–40.51

1 V tistem času je cesar Avgust izdal odlok, da se morajo vsi ljudje v deželah pod rimsko vladavino popisati. 2 To je bil prvi popis, ki je potekal v času, ko je bil Kvirinij upravitelj Sirije. 3 Vsi so odšli v svoj rojstni kraj, da bi se popisali.

4 Zato je Jožef zapustil Nazaret, mesto v Galileji, in šel v mesto Betlehem v Judeji, ki je bilo znano kot Davidovo mesto. 5 Jožef se je popisal z Marijo, s katero je bil zaročen in ki je bila zdaj noseča. 6 Ko sta bila v Betlehemu, je napočil čas Marijinega poroda. 7 Rodila je svojega prvega sina. Ker v prenočišču ni bilo proste sobe, je povila otroka v kose blaga in ga položila v jasli.

21 Ko je bil dojenček star osem dni, je bil obrezan in dobil ime Jezus. To ime mu je dal Bog po angelu, preden je Marija zanosila.

22 Ko je napočil čas za Marijo in Jožefa, da naredita, kar je učil Mojzes o očiščevanju, sta odpeljala Jezusa v Jeruzalem, da ga predstavita Gospodu. 23 (V Gospodovi postavi piše: »Vsak prvorojenec mora biti posvečen Gospodu.«) 24 Marija in Jožef sta tudi šla darovat žrtev, tako kot pravi Gospodova postava: »Žrtvovati morate dve grlici ali dva mlada goloba.«

25 V Jeruzalemu je živel mož po imenu Simeon, ki je bil pravičen in pobožen človek. Čakal je na čas, ko bo Bog odvzel Izraelovo bolečino, in Sveti Duh je bil v njem. 26 Simeonu je Sveti Duh povedal, da ne bo umrl, dokler ne bo videl Kristusa [Mesija], ki ga je obljubil Gospod. 27 Duh je pripeljal Simeona v tempelj. Ko sta Marija in Jožef prinesla dojenčka Jezusa v tempelj, da bi naredila, kar zapoveduje postava, 28 je Simeon vzel dojenčka v naročje in se zahvalil Bogu:

29 »Zdaj, Gospod, lahko pustiš mene, svojega služabnika,

da umrem v miru, kot si rekel.

30 S svojimi očmi sem videl tvojo odrešitev,

31 ki si jo pripravil za vse ljudi.

32 Je luč, ki jo bodo videli tudi nejudovski narodi,

in čast za tvoj narod, Izraelce.«

33 Jezusova oče in mama sta strmela nad tem, kar je Simeon rekel o Jezusu. 34 Potem jih je Simeon blagoslovil in dejal Mariji: »Bog je izbral tega otroka, da bo povzročil padec in obuditev mnogih v Izraelu. On bo znamenje od Boga, ki ga mnogi ljudje ne bodo sprejeli, 35 tako da se bodo razkrile misli mnogih. In stvari, ki se bodo zgodile, bodo razžalostile tvojo dušo.«

36 V templju je bila tudi prerokinja Ana iz Fanuelove družine iz Aserjevega rodu. Ana je bila zelo stara. V mladosti je bila poročena sedem let. 37 Potem je njen mož umrl, ona pa je kot vdova doživela štiriinosemdeset let. Ana ni nikoli zapustila templja, ampak je dan in noč častila Boga, se postila in molila. 38 V tistem času je stala tam, se zahvalila Bogu in govorila o Jezusu vsem, ki so čakali, da bo Bog osvobodil Jeruzalem.

39 Potem ko sta Jožef in Marija storila vse, kar je zapovedovala Gospodova postava, sta odšla domov v Nazaret, njuno mesto v Galileji. 40 Otročiček pa je rastel in se krepil. Napolnjen je bil z modrostjo in Božja milost in dobrota sta bili nad njim.

51 Jezus je šel z njima v Nazaret in ju je ubogal. Toda njegova mama je obdržala v srcu vse, kar se je zgodilo.

Evangelij po Janezu 2,1–11

1 Čez dva dni je bila poročna gostija v mestu Kana v Galileji. Tam je bila Jezusova mama, 2 Jezus in njegovi učenci pa so bili prav tako povabljeni na poročno gostijo. 3 Ko jim je zmanjkalo vina, je Jezusova mama rekla Jezusu: »Zmanjkalo jim je vina.«

4 Jezus ji je odgovoril: »Draga žena, zakaj si prišla k meni? Moj čas še ni napočil.«

5 Njegova mama je rekla služabnikom: »Naredite, karkoli vam naroči.«

6 Na tistem kraju je bilo šest velikih vrčev za vodo, ki so jih Judje uporabljali v svojem obredu umivanja. Vsak vrč je držal približno 90 do 130 litrov vode.

7 Jezus je naročil služabnikom: »Nalijte vodo v vrče do vrha.« Služabniki so jih napolnili.

8 Potem jim je naročil: »Zdaj pa je nekaj zajemite in jo odnesite k voditelju poročne gostije.«

Odnesli so mu jo. 9 Ko jo je pokusil, se je voda spremenila v vino. Ni vedel, od kod je prišlo vino, toda služabniki, ki so prinesli vodo, so vedeli. Voditelj poročne gostije je poklical ženina 10 in mu dejal: »Ljudje vedno najprej postrežejo najboljše vino. Kasneje, ko so gostje že nekaj časa pili, pa postrežejo cenejše vino. Ampak ti si hranil najboljše vino do zdaj.«

11 Tako je Jezus naredil svoj prvi čudež v galilejski Kani. Tam je pokazal svojo slavo in njegovi učenci so verovali vanj.

Evangelij po Marku 3,20–21 in 31–35

20 Potem je Jezus odšel v hišo, toda spet se je zbralo veliko ljudi. Bilo jih je toliko, da Jezus in njegovi učenci še jesti niso mogli. 21 Ko je to slišala njegova družina, so ga prišli iskat, ker so mislili, da ni pri sebi.

31 Potem so prispeli Jezusova mati in njegovi bratje. Ko so čakali zunaj, so poslali nekoga k Jezusu, da bi mu rekel, naj pride ven. 32 Veliko ljudi je sedelo okrog Jezusa in rekli so mu: »Zunaj čakajo nate tvoja mati in bratje.«

33 Jezus jih je vprašal: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« 34 Potem je pogledal ljudi, ki so sedeli v njegovi bližini, in dejal: »Tukaj so moja mati in moji bratje! 35 Moji pravi bratje in sestre in mati so tisti, ki delajo, kar želi Bog.«

Evangelij po Mateju 13,53–58

53 Ko je Jezus nehal učiti s prispodobami, je zapustil tisti kraj. 54 Odpravil se je domov in učil ljudi v domači shodnici. Strmeli so nad njegovim učenjem. Spraševali so se: »Od kod ima ta človek razumnost in moč, da izvaja čudeže? 55 Saj je samo tesarjev sin. Njegova mati je Marija, njegovi bratje pa so Jakob, Jožef, Simon in Juda. 56 In vse njegove sestre so pri nas. Od kod ima potem vse to?« 57 In ljudje so se razburjali zaradi njega.

Jezus pa jim je odvrnil: »Prerok je spoštovan povsod, razen v domačem kraju in v domači hiši.«

58 In ker niso verovali vanj, med njimi ni naredil veliko čudežev.

Evangelij po Janezu 19,25–27

25 Blizu križa pa so stale Jezusova mama, mamina sestra Marija, Klopájeva žena, in Marija Magdalena. 26 Ko je Jezus videl svojo mamo in v njeni bližini učenca, ki ga je ljubil, je rekel mami: »Draga žena, tukaj je tvoj sin.« 27 Nato je rekel še učencu: »Tukaj je tvoja mati.« Takrat jo je učenec vzel v svoj dom.

Apostolska dela 1,14

14 Vsi so v enem duhu molili z nekaterimi ženami, z Jezusovo mamo Marijo in njegovimi brati.

Evangelij po Luku 2,34–35

34 Potem jih je Simeon blagoslovil in dejal Mariji: »Bog je izbral tega otroka, da bo povzročil padec in obuditev mnogih v Izraelu. On bo znamenje od Boga, ki ga mnogi ljudje ne bodo sprejeli, 35 tako da se bodo razkrile misli mnogih. In stvari, ki se bodo zgodile, bodo razžalostile tvojo dušo.«

Ponovno Evangelij po Luku 10,38–42

38 Med potovanjem se je Jezus z učenci ustavil v neki vasi. Žena po imenu Marta je povabila Jezusa v svoj dom. 39 Marta je imela sestro Marijo, ki je sedela pri Jezusovih nogah in ga poslušala, ko je učil. 40 Toda Marta je bila zaposlena z vsem delom, ki ga je bilo treba opraviti. Prišla je noter in rekla: »Gospod, ali ti je vseeno, da me je sestra pustila, naj sama opravim vse delo? Naroči ji, naj mi priskoči na pomoč.«

41 Toda Gospod ji je rekel: »Marta, Marta, zaskrbljena in razburjena si zaradi mnogo stvari. 42 Toda samo ena stvar je pomembna. Marija si je izbrala boljšo stvar, ki ji ne bo nikoli odvzeta.«

Evangelij po Janezu 11,1–44 ter 12,1–11

1 Mož po imenu Lazar je bil bolan. Živel je v kraju Betanija, kjer sta živeli Marija in njena sestra Marta. 2 Marija je bila žena, ki je kasneje izlila dišavo na Gospoda in obrisala njegove noge s svojimi lasmi. Marijin brat je bil Lazar, mož, ki je bil zdaj bolan. 3 Zato sta Marija in Marta poslali nekoga, da bi povedal Jezusu: »Gospod, tisti, ki ga ljubiš, je bolan.«

4 Ko je Jezus to izvedel, je dejal: »Ta bolezen se ne bo končala s smrtjo. Je za Božjo slavo, da prinese slavo Božjemu Sinu.« 5 Jezus je imel rad Marto, njeno sestro in Lazarja. 6 Toda ko je izvedel, da je Lazar bolan, se je še dva dneva zadrževal tam, kjer je bil. 7 Potem je Jezus dejal učencem: »Vrnimo se v Judejo.«

8 Učenci pa so rekli: »Učitelj, nekateri ljudje tam so te pred kratkim skušali kamnati do smrti. Zdaj pa se želiš vrniti tja?«

9 Jezus je odvrnil: »Ali ni v vsakem dnevu dvanajst ur? Če kdo hodi pri dnevni svetlobi, se ne bo spotaknil, ker lahko vidi zaradi svetlobe tega sveta. 10 A če kdo hodi ponoči, se spotakne, ker ni svetlobe, ki bi mu pomagala videti.

11 Potem ko je Jezus to rekel, je dodal: »Naš prijatelj Lazar je zaspal, jaz pa grem tja, da ga prebudim.«

12 Učenci so dejali: »Gospod, če je samo zaspal, bo vse v redu z njim.«

13 Jezus je s temi besedami hotel povedati, da je Lazar umrl, toda učenci so mislili, da po njegovem mnenju Lazar res samo spi. 14 Zato jim je Jezus pojasnil: »Lazar je mrtev.« 15 In vesel sem zaradi vas, da nisem bil takrat tam, da boste verovali. Zdaj pa se odpravimo k njemu.«

16 Potem je Tomaž (tisti, ki so mu rekli Dvojček) rekel drugim učencem: »Odpravimo se tudi mi, da bomo lahko umrli z njim.«

17 Ko je Jezus prispel, je izvedel, da je Lazar že mrtev in da leži v grobu že štiri dni. 18 Betanija je bila od Jeruzalema oddaljena približno tri kilometre. 19 Veliko Judov je prišlo tja tolažit Marto in Marijo zaradi njunega brata.

20 Ko je Marta izvedela, da prihaja Jezus, ga je šla pričakat, Marija pa je ostala doma. 21 Marta je pričakala Jezusa z besedami: »Gospod, če bi bil ti tukaj, bi bil moj brat še vedno živ. 22 Toda vem, da bo tudi zdaj Bog uslišal tvojo prošnjo, kakršnakoli že bo.«

23 Jezus je dejal: »Tvoj brat bo vstal in ponovno živel.«

24 Marta je odgovorila: »Vem, da bo vstal in ponovno živel ob vstajenju zadnji dan.«

25 Jezus je dejal: »Jaz sem vstajenje in življenje. Tisti, ki verujejo vame, bodo imeli življenje, tudi če umrejo. 26 In vsak, ki živi in veruje vame, ne bo nikoli umrl. Marta, ali verjameš to?«

27 Marta je odvrnila: »Ja, Gospod, verjamem, da si ti Kristus, Božji Sin, tisti, ki prihaja na svet.«

28 Potem ko je Marta to izrekla, se je vrnila in na samem govorila s sestro Marijo. Marta ji je rekla: »Učitelj je prišel in sprašuje po tebi.« 29 Ko je Marija to zaslišala, se je hitro dvignila in šla k Jezusu. 30 Jezus še ni stopil v vas, ampak je bil še vedno tam, kjer ga je srečala Marta. 31 Judje so bili z Marijo v hiši in so jo tolažili. Ko so jo videli, da je vstala in hitro odšla, so šli za njo, ker so predvidevali, da bo šla na grob jokat.

32 Marija pa je šla tja, kjer se je zadrževal Jezus. Ko ga je zagledala, je padla k njegovim nogam z besedami: »Gospod, če bi bil ti tukaj, bi moj brat še živel.«

33 Ko je Jezus videl Marijo in Jude, ki so prišli z njo, jokati, se ga je to dotaknilo in globoko se je užalostil. 34 Vprašal je: »Kam ste ga pokopali?«

»Pridi in poglej, Gospod,« so dejali.

35 Jezus se je razjokal.

36 Tako so Judje rekli: »Poglejte, kako ga je ljubil.«

37 Nekateri so rekli: »Če je Jezus dal vid slepemu, zakaj ni mogel preprečiti Lazarjeve smrti?«

38 Jezus je bil spet zelo vznemirjen in stopil je h grobu. To je bila votlina in njen vhod je zakrival velik kamen. 39 Jezus je naročil: »Odmaknite kamen.«

Marta, sestra mrtvega Lazarja, je dejala: »Gospod, že štiri dni je minilo, odkar je umrl. Močno bo smrdel.«

40 Potem ji je Jezus dejal: »Ali ti nisem povedal, da boš uzrla Božjo slavo, če boš verjela?«

41 Tako so odmaknili kamen od vhoda. Potem se je Jezus ozrl v nebo z besedami: »Oče, zahvaljujem se ti, da si slišal mojo prošnjo in jo izpolnil. 42 Vem, da vedno slišiš moje prošnje in jih izpolniš, toda to sem povedal zaradi ljudi, ki so okrog mene. Želim, da verjamejo, da si ti tisti, ki me je poslal.« 43 Po teh besedah je Jezus glasno zavpil: »Lazar, pridi iz groba!« 44 Umrli Lazar je prišel ven. Roke in noge je imel zavite v kose platna, prav tako pa je imel kos platna na obrazu.

Jezus jim je naročil: »Odstranite mu blago in naj odide.«

12:1 Šest dni pred praznikom pashe je šel Jezus v Betanijo, kjer je živel Lazar. (Lazar je mož, ki ga je Jezus obudil od mrtvih.) 2 Tam so imeli večerjo za Jezusa. Marta je stregla hrano in Lazar je bil eden izmed ljudi, ki so jedli z Jezusom. 3 Marija je prinesla vrček zelo drage oljne dišave, narejen iz čiste narde. Izlila je dišavo na Jezusove noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Sladek vonj dišave je preplavil vso hišo.

4 Juda Iškarijot, eden od Jezusovih učencev, ki je kasneje Jezusa izdal, je bil tudi tam. Rekel je: 5 »Ta dišava je bila vredna tristo kovancev. Zakaj je nismo prodali in dali denarja revnim?« 6 Vendar Judu ni bilo resnično mar za revne; to je rekel, ker je bil tat. On je bil tisti, ki je hranil skrinjico z denarjem in pogosto je kradel iz nje.

7 Jezus je odgovoril: »Ne delaj ji težav. Prav je bilo, da je prihranila to dišavo za danes, za dan, ko se bom pripravil na pogreb. 8 Reveži bodo vedno med vami, toda jaz ne bom vedno.«

9 Veliko ljudi je slišalo, da je Jezus v Betaniji. Zato so šli pogledat ne samo Jezusa, ampak prav tako Lazarja, ki ga je Jezus obudil od mrtvih. 10 Véliki duhovniki so naredili načrt, da bodo ubili tudi Lazarja. 11 Zaradi Lazarja jih je zapustilo veliko Judov, ki so začeli verovati v Jezusa.

Evangelij po Mateju 20,20–28

20 Takrat je prišla k Jezusu Zebedejeva žena s svojima sinovoma. Priklonila se mu je v želji, da bi izpolnil njihovo prošnjo.

21 Jezus jo je vprašal: »Kaj želiš od mene?«

Rekla mu je: »Obljubi mi, da bo eden od mojih sinov sedel na tvoji desni, drugi pa na tvoji levi v tvojem kraljestvu.«

22 Toda Jezus je rekel: »Ne razumeta, kaj prosita. Ali lahko pijeta kelih, ki ga bom moral jaz spiti?«

Sinova sta mu odgovorila: »Lahko.«

23 Jezus jima je nato odvrnil: »Moj kelih bosta gotovo pila. Toda jaz ne morem odločati, kdo bo sedel na moji desni ali levi; ti mesti pripadata tistima, katerima ju je namenil moj Oče.«

24 Ko je drugih deset učencev to zaslišalo, so bili jezni na brata.

25 Jezus je zbral svoje učence okrog sebe in jim rekel: »Veste, da vladarji ljudstva radi izkazujejo svojo moč nad ljudmi. In njihovi pomembni voditelji radi uporabljajo vso svojo oblast. 26 Toda med vami naj bo drugače. Kdor želi postati pomemben med vami, mora streči drugim kot služabnik. 27 Kdor želi postati prvi med vami, mora služiti drugim kot suženj. 28 Kajti tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu drugi služili. Prišel je, da bi on služil drugim in žrtvoval svoje življenje, da bi tako odkupil veliko ljudi.«

Evangelij po Janezu 6,25–30

25 Ko so ljudje našli Jezusa na drugem bregu jezera, so ga vprašali: »Učitelj, kako si prišel sem?«

26 Jezus je odvrnil: »Povem vam resnico: Ne skušate me najti, ker ste me videli delati čudeže. Iščete me, ker ste jedli kruh in se do sitega najedli. 27 Ne prizadevajte si za hrano, ki se pokvari. Prizadevajte si za hrano, ki ostane vedno dobra in daje večno življenje. Sin človekov vam bo dal to hrano, ker je njemu Bog Oče dal svojo oblast.«

28 Ljudje so vprašali Jezusa: »Katere so stvari, ki jih Bog želi, da jih delamo?«

29 Jezus je odgovoril: »Delo, za katerega Bog želi, da ga delate, je to: Imejte vero v tistega, ki ga je poslal.«

30 Zato so ljudje vprašali: »Kakšen čudež boš storil? Če bomo videli čudež, bomo verjeli vate. Kaj boš storil?

Evangelij po Janezu 11,45–47

45 Mnogi izmed ljudi, ki so prišli obiskat Marijo in so bili priče temu, kar je Jezus naredil, so začeli verovati vanj. 46 Nekaj izmed njih jih je odšlo k farizejem in poročali so jim, kaj je naredil Jezus. 47 Potem so véliki duhovniki in farizeji sklicali sestanek zbora. Vprašali so: »Kaj naj naredimo? Ta človek dela mnogo čudežev.

Pismo Filipljanom 2,5

5 V svojem življenju razmišljajte in ravnajte kot Kristus Jezus.